Jak se přihlásit na kroužek

Přihlášení do kroužku

Dítě lze do kroužku přihlásit:

- vyplněním online přihlášky;

- na vybraných školách vyplněním tištěné přihlášky.

Dítě je řádně přihlášeno a může být přijato do kroužku pouze v případě, kdy lektor na první lekci nebo společnost Kroužky do první lekce obdrží vyplněnou, alespoň jedním z rodičů (resp. zákonným zástupcem dítěte) podepsanou přihlášku a má uhrazené kroužkovné.

V případě, že řádně vyplněná a podepsaná přihláška nebude včas lektorovi doručena, nemusí být dítě na lekci kroužku lektorem vpuštěno, a to i přesto, že je kroužek zaplacen.

Přihláška je platná vždy na daný školní rok, výjimkou jsou sezónní kroužky jako např. IN-LINE.

Pokud nebude dítě ve 2. pololetí v kroužku pokračovat, neprodleně o tom písemně informujte příslušnou organizaci.

 

Dodatečné přihlášení v průběhu kroužku

Volnou kapacitu kroužku můžete ověřit u daného kroužku online.

Dítě lze do kroužku dodatečně přihlásit:

- vyplněním online přihlášky;
- na vybraných školách vyplněním tištěné přihlášky.

Pro dodatečné přihlášení do kroužku je nutné předat lektorovi organizaci vyplněnou a alespoň jedním z rodičů podepsanou přihlášku.

Lektor Vám poté předá informace o způsobu a výši úhrady kroužkovného. Cena kroužkovného při dodatečném přihlášení se snižuje od 4. lekce, při zameškání 1. - 3. lekce kroužkovné zůstává v plné výši.

 

Bezpečnost dětí

Bezpečnost dětí je u nás na 1. místě.

Všichni naši lektoři procházejí přijímacím řízením, včetně psychotestu a doložení ověřených referencí a trestní bezúhonnosti.

Vaše dítě lektor vyzvedne od paní učitelky, odvede do učebny, tělocvičny nebo pro některé specifické kroužky (Zálesák apod.) ven a po skončení kroužku opět vrátí paní učitelce do třídy, do školní družiny nebo předá rodiči.

Všichni lektoři jsou školeni na bezpečnost práce s dětmi a pracují v souladu s přísnými pracovními zásadami. Organizace jsou řádně pojištěny.

 

Zdravotní stav

Rodič se zavazuje, že dohlédne na to, aby se jeho dítě účastnilo kroužku pouze pokud je zdrávo, nebrání mu zdravotní ani psychický stav pobývat v dětském kolektivu a prozatím absolvovalo všechna povinná očkování.

Pokud má vaše dítě nějaké zdravotní, psychické či sociální omezení, neprodleně informujte lektora a určitě to nezapomeňte uvést i do přihlášky. Naši lektoři jsou na tuto práci připraveni a proškoleni, je však třeba, aby informaci o omezení měli.

 

Cena kroužku

Základní cena kroužků je uvedena u konkrétního kroužku.

Pokud ve škole platíme nájemné, je rozpočítáno do výše kroužkovného. Z tohoto důvodu se cena kroužků na jednotlivých školách liší.

V ceně některých uměleckých, rukodělných, edukativních a pohybových kroužků je započtena částka na materiál, energie na vypalování, speciální pomůcky, metodické deníky, listy apod.