Přihlášení do systému pro rodiče a lektory

KROUŽKY - centrála a pobočka Praha a střední Čechy

Kontakty

kancelář:

V Parku 2309/6
14800 Praha - Chodov

pracovní doba:

pondělí - čtvrtek: 8:00 - 16:00
pátek: 8:00 - 14:00

kontakty:

e-mail: info@krouzky.cz
mob: 770 696 096

Oficiální dokumenty

Kroužky o.p.s.

sídlo
Mánesova 1080/3
120 00 Praha 2 - Vinohrady

kancelář
Mánesova 1080/3
12000 Praha - Vinohrady

IČO: 241 472 73

Vnitřní řád

Výroční zprávy:

Výroční zpráva za rok 2011 společnosti KROUŽKY, o.p.s.
Výroční zpráva za rok 2012 společnosti KROUŽKY, o.p.s.
Výroční zpráva za rok 2013 společnosti KROUŽKY, o.p.s.
Výroční zpráva za rok 2014 společnosti KROUŽKY, o.p.s.
Výroční zpráva za rok 2015 společnosti KROUŽKY, o.p.s.
Výroční zpráva za období 2015 - 2016 společnosti KROUŽKY, o.p.s.
Výroční zpráva za období 2016 - 2017 společnosti KROUŽKY, o.p.s.
Výroční zpráva za období 2017 - 2018 společnosti KROUŽKY, o.p.s.

Výroční zpráva za období 2018 - 2019 společnosti KROUŽKY, o.p.s.

SVČ a ZPDVPP
Kroužky pro děti Praha

sídlo
Mánesova 1080/3
120 00 Praha 2 - Vinohrady

kancelář
Mánesova 1080/3
12000 Praha - Vinohrady

IČO: 03 731 189
RED_IZO: 691 007 527
IZO (SVČ): 181 064 791
IZO (ZPDVPP): 181 084 224    

Vnitřní řád
Organizační řád
Minimální preventivní program
Školní vzdělávací program
Dlouhodobá koncepce vzdělávání
Koncepce vzdělávání na školní rok
Zpráva České školní inspekce z roku 2016

Hodnotící zprávy
Hodnotící zpráva Praha 2015
Hodnotící zpráva Praha 2016-17
Hodnotící zpráva Praha 2017-18
Hodnotící zpráva Praha 2018-19