FAQ / Často kladené dotazy

Jaká je cena kroužku? Uvedená cena je za pololetí?

Naše kroužky mají 30 lekcí na celý školní rok. Uvedená cena kroužku je ale vždy za 15 lekcí – jedno pololetí. Přihláška je však platná na celý školní rok. Takže kromě řádné platby se s námi již o nic nestaráte

Kde najdu pokyny k platbě?
Do kdy musí být zaplaceno? Je možné zaplatit až po první lekci?
Proč se liší cena za kroužek v letošním a minulém školním roce?
Je možné, aby nám bylo kroužkové hrazeno částečně ze strany pojišťovny/zaměstnavatele?
Co když kroužek neuhradím včas?  
Co když si po první hodině rozmyslíme účast na kroužku?
Mohu dítě do kroužku přihlásit v průběhu roku? Bude pak cena kroužku ponížena?
Je možné odhlásit dítě v pololetí?
Je možné navštěvovat kroužek 1x za 14 dní?
Proč musím v přihlášce vyplňovat rodné číslo dítěte? Máte na tyto informace právo?
Od kdy začínají kroužky?
Kde si lektor děti vyzvedne?
Jak staré děti do kroužku chodí?
Co mají mít děti s sebou na kroužku?
Proč v naší škole neotevíráte jiné kroužky, které máte uvedené na webových stránkách?
Povede kroužek stejný lektor jako v minulém školním roce?
Mohu se jít jako rodič na kroužek podívat?
Budou děti navazovat na loňský kroužek? Budou se učit něco jiného/nového než vloni?
Jakým způsobem se nahrazuje lekce v případě, že je mé dítě nemocné? Vrací se peníze v případě nemoci?
Jak budou nahrazeny odpadlé lekce? Vracíte za ně peníze?