Tábory - FAQ / Často kladené dotazy

Potřebujeme potvrzení o bezinfekčnosti vyplněné od lékaře?

Pro příměstský tábor stačí rodičem vyplněné a podepsané čestné prohlášení o bezinfekčnosti, které si jednoduše stáhnete na našich webových stránkách při registraci dítěte na příměstský tábor a přinesete s sebou první den konání příměstského tábora.

Můžu zaplatit tábor přes svého zaměstnavatele?
Jaké jsou storno podmínky při zrušení tábora?
Kde se dozvíme, co je náplní daného tábora?
Mohu na tábor přihlásit dítě mladší 6 let?
Chceme být na táboře s konkrétním kamarádem/kamarádkou. Je to možné?
Dokážete zajistit speciální dietu?
Můžeme dítě přivádět dříve/vyzvedávat později?
Můžete mi poslat kontakty na lektory?

Kroužky - FAQ / Často kladené dotazy

Jaká je cena kroužku? Uvedená cena je za pololetí?

Naše kroužky mají 30 lekcí na celý školní rok. Uvedená cena kroužku je ale vždy za 15 lekcí – jedno pololetí. Přihláška je však platná na celý školní rok. Takže kromě řádné platby se s námi již o nic nestaráte

Kde najdu pokyny k platbě?
Do kdy musí být zaplaceno? Je možné zaplatit až po první lekci?
Proč se liší cena za kroužek v letošním a minulém školním roce?
Je možné, aby nám bylo kroužkové hrazeno částečně ze strany pojišťovny/zaměstnavatele?
Co když kroužek neuhradím včas?  
Co když si po první hodině rozmyslíme účast na kroužku?
Mohu dítě do kroužku přihlásit v průběhu roku? Bude pak cena kroužku ponížena?
Je možné odhlásit dítě v pololetí?
Je možné navštěvovat kroužek 1x za 14 dní?
Proč musím v přihlášce vyplňovat rodné číslo dítěte? Máte na tyto informace právo?
Od kdy začínají kroužky?
Kde si lektor děti vyzvedne?
Jak staré děti do kroužku chodí?
Co mají mít děti s sebou na kroužku?
Proč v naší škole neotevíráte jiné kroužky, které máte uvedené na webových stránkách?
Povede kroužek stejný lektor jako v minulém školním roce?
Mohu se jít jako rodič na kroužek podívat?
Budou děti navazovat na loňský kroužek? Budou se učit něco jiného/nového než vloni?
Jakým způsobem se nahrazuje lekce v případě, že je mé dítě nemocné? Vrací se peníze v případě nemoci?
Jak budou nahrazeny odpadlé lekce? Vracíte za ně peníze?