VÍTEJTE V KROUŽKU: Nápravy řeči a logohrátky!

Mnoho dětí dnes není schopno před nástupem do školy, ale i v jejím průběhu, správně vyslovovat všechna písmenka. Proto je zapotřebí brousit dětské jazýčky, správně dětem nastavit mluvidla a nezapomínat i na jejich hlasovou hygienu. Při troše trpělivosti a společnými silami vše zvládneme.

Náš kroužek Nápravy učení a logopedických cvičení je zaměřen především na procvičování správné výslovnosti a celkového zlepšení vyjadřovacích schopností dětí, cíleně uvolňujeme jejich artikulaci a trénujeme práci s dechem. Kromě toho pomáháme dětem rozšiřovat slovní zásobu, podporujeme sluchové vnímání, zrakovou orientaci i sluchovou a zrakovou paměť. Zábavnou a hravou formou dochází k procvičení, upevnění a fixaci daných hlásek.

Naši zkušení lektoři kladou v oblasti logopedické péče důraz na individuální potřeby každého dítěte. Kromě speciálních logopedických cvičení je součástí lekce i grafomotorika, procvičování říkanek, básniček a písniček. Používáme také různé pomůcky jako jsou zrcadla, nafukovací balonky, foukací kuličky a jiné. Lektor úzce spolupracuje s rodiči a informuje je o potřebách rozvoje a pokrocích jejich dítěte. Každý účastník obdrží navíc i metodické listy pro domácí procvičování s rodiči.

Vhodné pro: děti od 4-5 let

Délka a čas trvání: v průběhu školního roku proběhne 30 individuálních lekcí po 15-20 minutách

Co mít s sebou: psací potřeby, poznámkový blok nebo sešit, eventuálně další po předchozí domluvě s lektorem

rozvrh kroužku Nápravy učení a logopedická cvičení