Přihlášení do systému pro rodiče a lektory

Spolupráce se SVČ Kroužky

je na velmi profesionální úrovni. Komunikace, ochota, vstřícnost, domluva.

Jejich lektoři jsou erudovaní mladí lidé, kteří s chutí pracují s dětmi.

Od rodičů slyšíme pozitivní ohlasy a to nás utvrzuje v tom, nadále se SVČ Kroužky spolupracovat.

Mgr. Gabriela Sloupová, zástupkyně ZŠ Glowackého, Glowackého 6, Praha 8