Přihlášení do systému pro rodiče a lektory

Sportovní příměstský tábor ve Štěnovicích

Místo: ZŠ Štěnovice, Čižická 344, Štěnovice | Věk: 6 - 12 let |Cena: 2 490 Kč | Termín: 21. - 25. 8. 2023

Během tohoto tábora chceme pro děti připravit týden plný her, dobrodružství a zážitků, ale zároveň také probudit v nich zájem učit se něčemu novému. Zastáváme názor, že když se děti správně motivují, dokážou ledacos. Dětem bude zábavnou a přirozenou formou ukázána cesta, jak sportovat nejen pro výsledky, ale také pro radost, zdraví a dobrou náladu!

Celý tábor bude doprovázet celotáborová hra, ve které děti budou získávat průběžné body v týmech, a to v různých soutěžích. V každém dni bude zařazena nenásilná průprava k určitému sportu (dopolední část).

Cílem a smyslem celého tábora je, aby děti získaly kladný přístup ke zdravému pohybu. Hodně času budeme  trávit venku (dopolední část), takže jakmile bude počasí spolupracovat, vyrazíme ven a ukážeme dětem, jak vnímat okolí kolem sebe. Pobyt venku také spojíme se zařazením edukativní složky – správného a bezpečného chování v přírodě (ve městě), poznávání základních přírodnin, třídění odpadu, úklidu po sobě aj.

Odpoledne bude zařazena edukativní část a relaxační část.

Během týdne se zaměříme také na rozvoj týmové spolupráce.

Každý den bude vyzdvihnut nějaký výraznější počin nebo skutek a tím budeme děti motivovat a ukážeme jim, že není důležité jen vyhrát nebo být nejlepší v nějaké činnosti, ale že záleží i na maličkostech.

Cílem tohoto tábora bude týden plný her, dobrodružství, zážitků a zábavy.

STRAVOVÁNÍ:

V ceně tábora jsou po celou dobu zajištěny dvě svačiny (dopolední a odpolední) a oběd a celodenní pitý režim (prosíme jen o zajištění láhve). Případné alergie nebo diety je nutné nahlásit v prohlášení zákonného zástupce.

HARMONOGRAM DNE:

  • 7:30 – 8:30 Příchod dětí
  • 8:00 – 11:30 dopolední program
  • 11:30 – 12:00 oběd
  • 12:00 – 13:00 odpočinková činnost, polední klid
  • 13:00 – 16:00 odpolední program
  • 16:00 – 16:30 odchod domů (vyzvedávání dětí)

V případě potřeby je možné si dítě vyzvednou dříve, program se odehrává z velké části na uvedené adrese a v přilehlém okolí, Veškeré konkrétní informace budou rodičům zaslány v průběhu měsíce srpna.

Vedoucí tábora: bude upřesněn

CENA: 2 490 Kč

V ceně je zahrnuto: strava (svačina, oběd, odpolední svačina) a veškerý program

 

Příměstské tábory ve Štěnovicích 2023