Přihlášení do systému pro rodiče a lektory

Příměstský tábor ZŠ Květnového vítězství

Sport a příroda kolem nás 17. - 21. 7. 2023

17. - 21. 7. 2023, místo: ZŠ Květnového vítězství, 7-12 let (ukončená 1. třída), cena: 2 990 Kč

Náš tábor ‘Sport a příroda kolem nás‘ je určený pro všechny nadšence ve věkové kategorii 7-12 let (ukončená 1. třída), kteří se chtějí zasmát, seznámit a užít si spoustu zábavy při sportovních aktivitách. Zároveň se dozvědět zajímavosti z přírodních věd formou pokusů, soutěží a kreativních činností. Pro naše zájemce bude připraven bohatý program, kdy každý den bude spojen s jedním zemským živlem a bude rozdělen na sportovní a zábavně podanou vzdělávací část. Cílem tábora bude kromě získání nových kamarádů, dovedností a zkušeností, také každý den dosáhnout odznaku zkušeného lovce konkrétního živlu a následnou zaslouženou odměnu. Při pátečním vyhodnocení celého týdne se děti stanou zkušenými lovci živlů. 

Pondělí bude zaměřené na živel ZEMĚ, kdy v dopoledním programu půjde především o seznámení a stmelení kolektivu formou zábavných her. V odpoledním programu se zaměříme na zručnost spojenou s tvorbou různých věcí z přírodních materiálů (např. stavění domečků v lese) s cílem dozvědět se zajímavé informace o životě v lese a přírodních materiálech, rostlinách a houbách. 

Úterý bude zaměřeno na živel VZDUCH. Na dopoledním pořádku budou sportovní aktivity zaměřené na rovnováhu, koordinaci a spolupráci spojenou s fyzikálními jevy.  Odpoledne bude pokračovat ve znamení stanovišť objasňujících jednotlivé základní fyzikální jevy v přírodě (gravitace, pád, hustota)  

Středa bude ve znamení celodenního výletu do minizoo s hrou zaměřenou na zvířata  

Čtvrtek by nás provázel třetí živel a to VODA. Ve sportovní části dne by se konaly štafetové závody propojené s vodními hrami. Odpoledne bychom dělali vodní chemické pokusy a kreativní tvorbu s vodou.   

Pátek bude zakončen posledním živlem – OHNĚM. V první části dne se děti budou snažit překonat nebezpečí lávy formou opičí dráhy a v druhé části dne si ukážeme chemické pokusy. V závěru dne bude zhodnocení celého týdne s rozdáním odměny. 

CO BYS JEŠTĚ POTŘEBOVAL VĚDĚT?

Jaký je harmonogram tábora?

 • 7:30 - 8:00 příchod a přivítání dětí  
 • 8:00 – 9:30 1. část dopoledního programu  
 • 9:30 – 9:45 svačina   
 • 9:45 - 11:30 2. část dopoledního programu  
 • 11:30 – 12:00 oběd  
 • 12:00 – 12:30 mírné aktivity poledního klidu  
 • 12:30 1. část odpoledního programu   
 • 14:00 – 14:15 svačina  
 • 14:15 – 16 2. část odpoledního programu  
 • 16:00-16:30 vyzvedávání dětí rodiči   

Jak probíhá stravování na táboře?

V ceně tábora jsou zajištěny dvě svačiny (dopolední a odpolední) a oběd. Případné alergie nebo diety je nutné nahlásit v prohlášení zákonného zástupce.

S sebou na tábor přibalte vlastní láhev s pitím. 

Kdo tábor vede?

Zkušené lektorky našich kroužků, konkrétně se jedná o:

 • Sabina Farková 
 • Kristina Pourová 

CENA: 2 990 Kč

Cena zahrnuje: stravování (2x svačina a oběd), veškerý materiál na volnočasové aktivity, pedagogický dohled. Speciální diety je nutné zvolit v přihlášce.

17. 7. - 21. 7. 2023, ZŠ Květnového vítězství