Přihlášení do systému pro rodiče a lektory

Příměstské tábory ve Zbuzanech 2021

Tajemství lidského těla

Přemýšlíte, jaký zvolíte program pro vaše děti o letních prázdninách? Bojíte se, že na tradiční pobytový tábor je vaše dítě ještě příliš malé? Chcete, aby si dítě užilo prázdniny v kolektivu vrstevníků, bez počítače a internetu, a víkend strávilo opět s vámi a celou rodinou? Pak právě pro vás máme nabídku na „zážitkový příměstský tábor pro mladší děti“.

Příměstské tábory jsou upraveny dle potřeb účastníků, program je zajímavý a napínavý, nachystaný tak, aby respektoval vývojová specifika období předškolního a mladšího školního věku. Z těchto letních táborů si děti odnáší spoustu vzpomínek, nových zážitků a dovedností. Samozřejmostí je celodenní péče, neustálý dohled vedoucích, hlídání pitného režimu, dohled zdravotníka.

PROGRAM:

- Po celou dobu tábora probíhá „celotáborová hra“ na téma: Tajemství lidského těla

- Součástí programu je i celodenní výlet a projektový den, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

- Program respektuje vývojová specifika dětí mladšího a předškolního věku (tj. první stupeň základní školy a poslední rok mateřské školy).

- Při všech aktivitách klademe důraz na bezpečnost práce a dostatečný dohled.

- Seberealizace – program má takovou strukturu činností, aby každý jednotlivec mohl uplatnit své specifické vlohy a schopnosti a být tak v některé oblasti lidských činností úspěšný.

- Dobrovolnost – účast dětí na programu je vždy dobrovolná, do činností děti nenutíme.

TERMÍNY KONÁNÍ 2021:

16. 8. – 20. 8. 2021 - vedoucí Anna Chocová, Radek Šefrna

23. 8. – 27. 8. 2021 - vedoucí Anna Chocová, Radek Šefrna

Kontakt: 778 545 730, 725 782 038

Tábory jsou určeny primárně pro děti ze Zbuzan. V případě velkého zájmu budou zbuzanské děti přijímány přednostně.

HARMONOGRAM DNE:

7:30 – 8:00 Příchod dětí.

8:00 – 11:30 dopolední program

11:30 – 12:00 oběd

12:00 – 13:00 odpočinková činnost, polední klid

13:00 – 16:30 odpolední program

16:30 – 17:00 odchod domů

V případě potřeby je možné si dítě vyzvednou dříve, program se odehrává z velké části na uvedených adresách a v přilehlém okolí, výjimkou je pouze středa, kdy probíhá celodenní výlet. Veškeré konkrétní informace budou rodičům zaslány koncem června.

Program je ukončen v pátek ve 13:00 hodin po poledním klidu, kdy také tábor oficiálně končí. Od 13:00 se děti mohou bezplatně zúčastnit pod dohledem vedoucích projektového dne, který je pro účastníky zdarma.

STRAVOVÁNÍ:

V ceně tábora jsou zajištěny dvě svačiny (dopolední a odpolední) a oběd. Případné alergie nebo diety je nutné nahlásit v prohlášení zákonného zástupce.

 

Příměstké tábory pro vás společně připravili:

Obecní úřad Zbuzany
KROUŽKY

Přihlášky

CENA

2 100 Kč*

*Tábor bude zahájen v pondělí v 8:00 a ukončen vždy v pátek ve 13:00. Následně od 13:00 bude možné se pod dohledem vedoucích bezplatně zúčastnit projektového dne na stanovené téma.

Cena zahrnuje: stravování (2x svačina a oběd), veškerý materiál na volnočasové aktivity, pedagogický dohled.

Cena nezahrnuje: doplatky za speciální diety (vegetariánská, bezlepková, diabetická atp.), nutné zvolit v přihlášce; dopravu na celodenní středeční výlet (je nutné aby s sebou mělo vaše dítě „Lítačku“ nebo 2x jednosměrný lístek na městskou hromadnou dopravu).
 

SLEVA

300 Kč – při účasti na dvou turnusech

150 Kč – pro sourozence a rodinné příslušníky

Jednotlivé slevy jsou neslučitelné.

 

KONTAKT

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na e-mailu tabor@krouzky.cz nebo na telefonu 776 764 434.