Přihlášení do systému pro rodiče a lektory

Taneční tábor 2021 - KAPACITA NAPLNĚNA!

S tancem kolem světa za 10 dní

KAPACITA KEMPU NAPLNĚNA!

24. 7. – 2. 8. 2021 |Místo: RS Kroužky nad Moníncem |Cena: ZDARMA

Na co se děti mohou těšit?

  • týden plný tancování
  • kamarády, se kterými si užijí legraci
  • taneční etapovou hru, během které procestujeme svět (nebude chybět výroba kostýmů)
  • profesionálního tanečního hosta, se kterým si děti zatančí a něco nového se naučí
  • odměny
  • večerní překvapení

Jak je zajištěna doprava na tábor?

Doprava do RS Kroužky nad Moníncem a zpět je pro zájemce zajištěna z Prahy. Příplatek za dopravu (300 Kč) není započítán do základní ceny tábora. V přihlášce je nutné uvést, zda máte o tuto službu zájem a cena se o danou částku automaticky navýší. Přesné časy a místo odjezdu bude zveřejněno nejpozději 14 dní před začátkem tábora. Individuálně můžete dítě dopravit do RS ve stanovenou dobu (rovněž bude uvedeno nejpozději 14 dní před zahájením tábora).

Kde budeme ubytovaní?

Bydlet budeme v bylinkové ubytovně Mařenka a v chatičkách v RS Kroužky nad Moníncem. Děti jsou ubytováni na pokojích po 4, chlapci a dívky zvlášť. Ubytování má společné sociální zařízení, společenskou místnost, jídelnu, tělocvičnu i rozlehlé venkovní prostory.

Co je potřeba odevzdat při předání dítěte na tábor?

Ofocená kartička pojištěnce, potvrzení o bezinfekčnosti, potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte. Užívá-li vaše dítě léky, je potřeba je předat zdravotníkovi tábora v přehledném a nadepsaném obalu, všechny léky musí mít povinně příbalový leták, není možné například předat pouze samostatné plato léků. Součástí musí být i řádně uvedené dávkování – ve zdravotním listu účastníka tábora.

Kdo tábor vede?

Renata Topolová, renata.topolova@ucimkrouzky.cz
 

Důležité dokumenty:

Táborový řád - PDF ke stažení
Prohlášení zákonných zástupců - PDF ke stažení
Smluvní podmínky a GDPR
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte

CENA - ZDARMA*

TURNUS TERMÍN CENA*
I.turnus 24. 7. – 2. 8. 2021 4 290 Kč ZDARMA

*Realizace Letních kempů byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Přihláška je tak závazná a je nutné, aby se dítě účastnilo v plném rozsahu. Pokud nebude účast možná z jakéhokoliv důvodu, pořadatel kempu nebude moci dotaci použít a je oprávněn uplatňovat storno poplatky vycházející z nedotované (plné) ceny akce. Blíže viz smluvní podmínky

 

Cena zahrnuje: pedagogický dozor, doprava na tábor a zpět, zdravotnický dohled, stravu pětkrát denně (V případě speciální diety nutné zvolit v přihlášce), celodenní pitný režim, nocleh, lůžkovné, úhradu energií, náklady na přípravu tábořiště a sportovišť, náklady na pořízení odměn, táborové tričko, vybavení a pomůcek, doprovodný program.