Přihlášení do systému pro rodiče a lektory

Přežití apokalypsy 2022

ITALSKÁ MISE

9. 7. - 23. 7. 2022 |Místo: RS Kroužky nad Moníncem, Ounuz 12 |Věk: 8–16 let |Cena: 6 990 Kč

DALŠÍ PŘEŽITÍ APOKALYPSY?

Pojeďte opět na náš opravdu akční tábor, plný nezapomenutelných zážitků.  Stanou se z Vás během něj účastníci výcvikového záchranářského kempu, kteří si osvojí znalosti a procvičí své dovednosti přežití a pobytu v přírodě, zálesáctví, branných činností, geografie, navigace, poskytování první pomoci, anatomie, záchranářství, požární ochrany, ochrany obyvatelstva a správného chování za mimořádných událostí. Letos se ocitneme na Italské misi. Zde budeme čelit mnoha výzvám, katastrofám, kalamitám, neštěstím a nehodám, zúčastníte se ale i nejrůznějších soutěží a her.

O ČEM PŘEŽITÍ APOKALYPSY JE?

Na táboře Vás čeká dobrodružná, výchovně-vzdělávací, zážitková, celotáborová, etapová hra, kdy se ocitnete v rolích akčních členů integrovaných záchranných složek našeho kempu, jako jsou zdravotníci, hasiči, policisté, vojáci nebo záchranáři, kteří se účastní záchranářského výcviku, při kterém si osvojí dovednosti potřebné pro přežití, poskytování první pomoci a správného chování za mimořádných událostí. Sami si v týmu rozdělíte jednotlivé role specialistů. Během výcviku se letos zúčastníte Italské mise, kdy se ve Vašich vysílačkách budou ozývat výzvy, aby Vaše týmy zachránily obyvatele Itálie před dopady zemětřesení, sesuvů, erupcí, cunami, tornád, bouří, tajfunů, povodněmi a jinými katastrofami nebo budete ostatní chránit při suchu, kalamitách, před požáry či hladomorem. Ochráníte obyvatele i sebe při výbuchu, před dopady z šířících se chemických a jaderných havárií, a před teroristy. Nakonec se naučíte přežít i běhen válek mimo civilizaci či jen tak v přírodě. Nevyhnete se ani zachraňování osob z každodenních dopravních nehod nebo z jiných katastrof, pohrom, epidemií a havárií, se kterými se stále citelněji a častěji potkáváte i v běžném životě. Můžete se, ale i těšit na ukázky profesionálů. Plánované jsou výlety, hry, soutěže a koupání.  Večery budete trávit s kamarády na party, u táboráků, na diskotékách i maškarních, při vědomostních soutěžích, na večerních týmových misích odvahy, při talentových show a celý tábor zakončíme absolventským večerem s vyhlášením vítězů celotáborové hry, kde vás čeká i odměna. 

CO VÁM TÁBOR PŘINESE A V ČEM SE BUDETE ROZVÍJET?

Výchovně vzdělávací záchranářská celotáborová hra Vás obohatí o znalosti:

 • první pomoci při úrazech a nemocech ohrožující život,
 • základů anatomie lidského těla a péče o nemocné,
 • požární ochrany, ochrany obyvatelstva, základů záchranářství,
 • správného chování v případě mimořádných událostí či nehod,
 • rozpoznání varovných signálů a typické činnosti po jejich vyhlášení,
 • evakuačních zásad při opuštění domova a ohroženého prostoru,
 • činnosti Integrovaného záchranného systému a telefonních linek tísňového volání,
 • navigace, práce s mapou, orientace v terénu a pohybu v přírodě,
 • branných činnostech, vázání uzlů, střelby ze vzduchovek a luků, bezpečného zacházení s nimi,
 • zálesáckých dovedností, přežití a pobytu v přírodě, vyhledávání úkrytů, získávání vody, rozdělávání ohně,
 • geografie, kultur, států, měst a zvyků jejich občanů.

Budete obohaceni i o větší:

 • samostatnost v péči o svou hygienu, úklidu svých věcí a dodržování časového harmonogramu,
 • odpovědnost za svá i týmová rozhodnutí,
 • zkušenost v navazování i udržování přátelství a nesobeckého chování,
 • zkušenost v pomoci potřebným a humanitárních skutcích,
 • odvahu a smělost,
 • zdvořilost a čestnost,
 • vytrvalost a zdatnost,
 • sebevědomí, víru ve své schopnosti a dovednosti.

 

CO BYSTE S RODIČI JEŠTĚ POTŘEBOVALI VĚDĚT?

Co je nutné udělat pro přihlášení dítěte na náš tábor?  

Včas se rozhodnout, vyplnit elektronickou přihlášku. Kapacita je omezena. Pokud uvedete chybný údaj, neposílejte novou přihlášku, kontaktujte nás. Je podstatné o zdravotním, psychickém a fyzickém stavu dítěte nic nezamlčovat. Můžete si vyžádat diskrétní rozhovor s hlavním vedoucím. Diskrétnost a mlčenlivost o zdravotních a choulostivých problémech je u nás samozřejmostí. Prosíme, nepřihlašujte děti, které jet nechtějí, ale pokud se jim jen stýská, tak s tím si víme rady.  

Jaký je harmonogram tábora?

Režim tábora se příliš neliší od jiných, je akčnější, ale dle platných předpisů. V 7 h. zážitkový budíček, rozcvičky, ranní hygiena, kontroly u zdravotníka, v 8 h. snídaně, dopolední výchovně-vzdělávací program nebo ukázky, které přeruší přesnídávka. Ve 12 h. oběd a po něm polední klid. Ve 14 h. odpolední zážitkový program, plný misí, her a soutěží, přerušených svačinou a vyhodnocením. V 18 h. je večeře a po ní osobní volno. V 19:30 h. začne noční program, následuje večerní hygiena a ve 22 h. večerka. Je zajištěno 9 h. spánku a 1 h. poledního odpočinku, kterou je možné prodloužit.

Jak jsou táborníci rozděleni do oddílů?

Rozdělení dětí do skupin je nutné. Oddíly jsou zpravidla 8–12členné. Každý oddíl má přiděleného oddílového vedoucího, který se o něj stará. Do oddílů rozdělujeme děti na základě rovnocenného zastoupení věkových skupin a genderové vyváženosti. Skládají se od nejstaršího kapitána po nejmladšího benjamínka, to umožňuje mladším se učit od starších a u starších zase vzniká za ty mladší přirozená odpovědnost a snaží se jim pomáhat. U dětí se rozvíjí pocit odpovědnosti na týmovém výsledku. V poznámce přihlášky můžete uvést jméno jednoho kamaráda, se kterým chce být dítě v týmu.

Jaké mají mít děti dovednosti?

Tábor je zážitkový, edukativního charakteru, vhodný pro děti 8-16, které jsou mentálně a vývojově na úrovni běžné svému věku s odpovídajícími sociálními a hygienickými návyky, schopné po psychické a fyzické stránce, tábor zvládnout. Výjimečně vyspělé a samostatné mladší děti (mladšího sourozence) přijmeme pouze po konzultaci s hlavním vedoucím. Je potřeba zvážit, zda náš opravdu akční typ tábora, je pro dítě vhodný. Žádné speciální znalosti či dovednosti nejsou potřeba. Plavat umět děti nemusí, pouze nás informujte, vzhledem k rozdělení plaveckých skupin. U neplavců přibalte křidýlka.

Jaký je tým vedoucích?

Tým vedoucích je odpovědná a obětavá parta lidí s dobrým srdcem, celoročně se dobrovolně věnující činnostem spojeným s volnočasovými aktivitami mládeže, první pomocí a humanitárními akcemi. Tábor zajišťuje zkušený a kvalifikovaný zdravotník. Hlavním vedoucím je zkušený, kvalifikovaný a zodpovědný volnočasový pedagog, Ing. Karel Dvořák, upřednostňující zážitkovou pedagogiku, splňuje všechny požadavky MŠMT na tuto pozici. Pracuje jako manažer ve státní správě, lektor Jihočeské univerzity, Domu dětí a mládeže, instruktor první pomoci, střeleckého klubu a lyžařské školy. Sám je otcem.

Jak je zajištěna doprava?

Doprava do RS Kroužky nad Moníncem a zpět je pro zájemce zajištěna z Prahy. V přihlášce je nutné uvést, zda máte o tuto službu zájem. Dále je možné dopravit dítě přímo do tábořiště osobně.

Jak je zajištěno převzetí na tábořišti?

Převzetí dětí na tábořišti je rozděleno na skupiny, z důvodu omezení tvoření dlouhých front (sourozence a spolucestující převezmeme spolu). I tak počítejte prosím s určitým časem stráveným čekáním. Za deště prosím vyčkejte ve vozech a v koloně, při pravé straně vozovky, aby projel autobus a popojíždějte k tábořišti na předávací místo u brány. Po ukončení tábora proběhne předání rodičům na bráně tábořiště. Zástupci rodičů (dědové, tety…) musí mít neověřenou plnou moc k převzetí. Příjezd či odjezd dítěte v jinou dobu uveďte v přihlášce do poznámky a telefonicky konzultujte s hlavním vedoucím.

Jaké jsou časy předání a převzetí?

ODJEZD NA TÁBOR AUTOBUSEM dne 9. 7. 2022 (sobota) v 12:00 – 13:00 h. z parkoviště na ul. Výstavní, Praha 11, Háje, u FC Háje, GPS: 50.03505, 14.53471, (vedle čerpací stanice Shell), konečná MHD Jižní Město, BUS linky č. 136, 154, 170, 213, a metra trasy C – Háje.

PŘEVZETÍ INDIVIDUÁLNĚ DOPRAVENÝCH, dne 9. 7. 2022 (sobota) v 13:00 – 14:00 h. na tábořišti Kroužky nad Moníncem, Jihočeský kraj, okres Tábor, pošta Jistebnice 39133, kú. Cunkov, část obce Ounuz 12, GPS: 49.54178, 14.50258.

PŘEDÁNÍ RODIČŮM k přepravě domů na tábořišti Kroužky nad Moníncem dne 23. 7. 2022 (sobota) v 10:00 – 11:30 h.

PŘÍJEZD DĚTÍ Z TÁBORA (Výstavní, pod BČS Shell) dne 23. 7. 2022 (sobota) v 11:30 – 12:00 h. 

S jakými důležitými dokumenty se musím seznámit?

Co musíte předat při nástupu na tábor?

 • POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI – od registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost (platnost 2 roky) – PDF ke stažení
 • KOPII KARTIČKY POJIŠTĚNCE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY
 • PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ – bezinfekčnost a další prohlášení, vlastní formulář pořadatele - PDF ke stažení
 • LÉKY PŘEDEPSANÉ LÉKAŘEM K UŽÍVÁNÍ – v dostatečném množství, v podepsané krabičce s rozpisem dávkování, s příbalovými letáky
 • PODEPSANÉ ZAVAZADLO s oblečením, obuví a hygienou (dodržte prosím minimální požadavky na obsah) Seznam věcí (bude doplněno v průběhu února)
 • KAPESNÉ (doporučujeme 500 Kč ve stokorunových bankovkách – předat vedoucímu)
 • trpí-li dítě nevolností při jízdě autobusem, nechte jej užít před odjezdem lék např. Kinedryl
 • respirátor pro přepravu (bude-li požadováno při epidemiologickém opatření)

SEZNAM VĚCÍ na tábor - PDF ke stažení

Jak je zajištěno ubytování?

Děti jsou ubytováni ve čtyřlůžkových chatkách v RS Kroužky nad Moníncem, prioritně rozdělené podle pohlaví, věkových skupin, odděleně od dospělých, až na posledním místě zohledňujeme požadavky na ubytování s kamarády. O ubytování rozhoduje vedoucí, ale nespokojenost dětí se spolubydlícími je důvod pro změnu. Na horních patrových lůžkách, se zábranami proti pádu, ukládáme starší 7 let, bez poruch spánku.

Jak je zajištěna strava?

Strava je zajištěna 5x denně a to snídaní, dopolední přesnídávkou, teplým obědem včetně polévky, odpolední svačinou a teplou večeří. Jsou zohledněny nahlášené diety, potravinové alergie i odpor ke konzumaci některých potravin.

Jaký má být zdravotní stav účastníků?

O zdravotní způsobilosti rozhoduje ošetřující lékař vystavující posudek. Chronické nemoci nejsou však překážkou, pokud je dítě dobře kompenzováno a je-li samostatné. Po předběžné konzultaci s hlavním vedoucím, případně objednání diety, se nemocní třeba s alergií, astmatem, diabetem, celiakií, laktózovou intolerancí, kopřivkou, atopickým ekzémem, vadami držení těla, epilepsií, ADHD, nepotřebují-li asistenta nebo specializované ošetření či vybavení, mohou zúčastnit. Děti s poruchou duševního vývoje, s akutními virovými, bakteriálními, zánětlivými stavy a s výskytem vší či hnid musíme odmítnout.

Co je nutné mít s sebou?

Táborník musí mít s sebou věci, uvedené v seznamu. Pokud nemá například druhé boty, holínky, pláštěnku, čepici, musí je rodiče zajistit nebo je dítě vyloučeno z dané aktivity nebo z tábora. Nelze riskovat zdraví dětí. Šperky, cennosti a větší finanční obnosy, drahé osobní věci a značkové či nové oblečení na tábor nepatří! Přivezení jiných věcí předem konzultujte s hlavním vedoucím! Léky a masti i volně prodejné, či doplňky stravy musí být uloženy u zdravotníka, nesmí je mít děti u sebe! Jídlo, mimo malé svačiny na cestu, podléhající zkáze (řízky, čokolády) neposílejte! Nalezené zlikvidujeme.

Co na tábor nepatří?

Alkohol, cigarety, omamné a psychotropní látky, zbraně včetně nožů, pyrotechnika včetně volně prodejných petard, chemikálie a jiné nebezpečné věci lidskému zdraví! U sebe děti nesmí mít léky a masti ty musí být uloženy na ošetřovně, telefony, tablety a jinou elektroniku, ta není doporučena vůbec, případně uložena u hlavního vedoucího s možností využití na určeném místě v době osobního volna. O poledním klidu si táborníci mohou zakoupit v táborovém bistru omezený počet max. tří věcí, nápojů či pochutin za své kapesné. Potraviny podléhající zkáze, nesmí však skladovat na chatkách a konzumace v následujících dnech po zakoupení není dovolena a jsou zlikvidovány.

Jak je možné komunikovat s dětmi?

Doporučujeme zasílání pohlednic, dopisů, balíčků bez potravin podléhajících zkáze. Lze sledovat informace a fotografie na facebooku a instagramu. O nemoci, zranění či výchovném problému sami telefonicky informujeme.  Je možné se výjimečně na stav dítěte telefonicky informovat u hlavního vedoucího. Návštěvy nedoporučujeme. Na tábořišti platí z hygienických důvodů zákaz vstupu cizích osob. Návštěva je možná pouze mimo tábořiště a z důvodu nenarušení táborového programu nejlépe v sobotu od 13:00 – 14:00 hod., pokud to epidemiologická situace dovolí. Dítě se nesmí setkat s infekční osobou.

Jak najít ztracené věci?

Pokud po příjezdu dítěte postrádáte oblečení, prohlédněte si fotografie nalezených věcí, na našich facebookových stránkách. Pokud si věc poznáte, tak kontaktujte kancelář pořadatele a dohodněte si převzetí. Pokud si vaše dítě přivezlo věc, která mu nepatří, vyfoťte ji a zašlete hlavnímu vedoucímu nebo na facebook táborové party ke zveřejnění. Jestli postrádanou věc na fotografiích nenaleznete s největší pravděpodobností je nadobro ztracená a stejně jako u poškozené věci, nezbyde nic jiného než ji oželet. 

Nenašli jste odpovědi na vaše otázky? Zkuste se podívat sem.

   Přidejte se také do naší FB události.

CENA

6 990 Kč* / turnus

*Tato zvýhodněná cena platí pouze do konce února. Původní cena: 7 290 Kč

Cena zahrnuje: pedagogický dozor, zdravotnický dohled, stravu pětkrát denně, celodenní pitný režim, nocleh, lůžkovné, úhradu energií, náklady na přípravu tábořiště a sportovišť, náklady na pořízení odměn, táborové tričko, vybavení a pomůcek, doprovodný program. 

Cena nezahrnuje: Dopravu z Prahy (+200 Kč), bezlepkovou a vegetariánskou dietu (+300 Kč), oboje je nutné zvolit přímo v přihlášce.

KONTAKT:

Hlavní vedoucí - Ing. Bc. Karel Dvořák, karel.dvorak@krouzky.cz, Tel. 608 113 007

Facebooková stránka tábora LDT Přežití apokalypsy ZDE.

Dotazy ohledně platby nebo přihlášky směřujte, prosím, na e-mail: tabor@krouzky.cz nebo telefonní číslo 776 764 434.