Přihlášení do systému pro rodiče a lektory

Děkovný list

„Vážíme si toho, že naši práci pozitivně vnímají nejen děti a rodiče ale také veřejná správa. Velký díky lektorům a mým dalším kolegům, bez jejich nadšení bychom toto ocenění nezískali“