Přihlášení do systému pro rodiče a lektory

Milan Spišák

Koordinátor a pedagog edukativních oborů

Telefon: 608 757 887
E-mail: milan.spisak@krouzky.cz

Milan pracuje v KROUŽKÁCH na pozici Koordinátora edukativních oborů od roku 2020. 

První zkušenosti s učením načerpal při individuální výuce žáka čtvrté třídy stiženého lehkou mozkovou disfunkcí, ale až jeho vlastní děti mu téměř po sedmi letech rodičovské dovolené ukázaly směr, který v tom neustálém hledání opravdových hodnot potřeboval objevit. Zároveň mi daly tu nejvyšší školu a nejryzejší praxi v oboru práce s dětmi. Navázat na to mohl díky obrovské šanci, kterou jsem dostal od KROUŽKŮ..

Dětství je podle Milana nepochybně tou nejdůležitější fází lidského života, která má vliv na utváření osobnosti jedince. Pro jeho zdravý rozkvět je důležité klást důraz na individuální přednosti, schopnosti a také možnosti. Rád by se proto i nadále rozvíjel a vzdělával v oboru pedagogika, aby byl jako kvalitní lektor přínosem pro zdravý růst a správný rozvoj žáků. Ujistil se, že poctivá práce s dětmi pro něj má nesmírný smysl a není nic důležitějšího, než obětovat svou přítomnost pro naši budoucnost.