Přihlášení do systému pro rodiče a lektory

Přihlašování na 2. pololetí spuštěno

Spustili jsme přihlašování do (stálých i nových) kroužků pro 2. pololetí aktuálního školního roku 2021/2022.

Tato nabídka platí pro nové zájemce o kroužky, již přihášené děti z 1. pololetí automaticky pokračují na svém kroužku - není tedy třeba je znovu přihlašovat.

Vyberte si z nabídky aktuálních otevřených kroužků.