Přihlášení do systému pro rodiče a lektory

Programuj ve Scratchi

Délka: 30 lekcí (60 minut)

Vhodné pro děti: od 3. třídy  

S sebou: všechny pomůcky jsou v ceně kroužku  

Prostřednictvím základního volně dostupného programu Scratch nabízí kroužek dětem práci s PC v její tvůrčí podobě, kdy se hravou a zábavnou formou nejprve naučí chápat princip programování a následně se ho učí používat pro plnění úkolů nebo pro práci s obrazem, zvukem i vlastní fantazií a kreativitou až si vytvoří například vlastní hru, kterou mohou představit svým kamarádům, rodině. Kroužek je určen pro děti, které zvládají základní uživatelské programy, jeho obsah, náročnost a tempo přizpůsobujeme potřebám a možnostem každé skupiny. 

Rozvrh kroužku