Přihlášení do systému pro rodiče a lektory

Keramika

Délka: 30 lekcí (v ZŠ lekce 90 minut, v MŠ lekce 60 minut)  

Vhodné pro děti: 5 - 12 let  

S sebou: pracovní tričko, pomůcky jsou v ceně kroužku 

Děti se v kroužku seznamují s různými technikami a postupy při zpracování keramické hlíny, procvičují si jemnou motoriku. Naučí se, jak nabarvit výrobek glazurami nebo engobami. Postupně s nabytými zkušenostmi samy mohou volit vhodnou techniku pro vyjádření svých představ. Práce s hlínou rozvíjí u dětí fantazii, citlivost a vnímavost k okolnímu světu. Během školního roku si vyzkouší různé základní techniky zpracování hlíny a přípravu na výpal. Pokud děti pracují pečlivě, dočkají se po sušení a dvou výpalech svého originálního výrobku, který si odnesou domů.  

Vítězné video z kreativní soutěže, kroužek Keramika

Rozvrh kroužku