Vědecký kroužek pro děti - MŠ

V kroužku VĚDA NÁS BAVÍ pro MŠ se děti hravou a zábavnou formou seznámí s s jevy kolem nás (např. vulkanismus, světlo, hvězdy, hydraulika, váhy, čistírna vody...). a vyzkouší si, jaké to je, stát se alespoň na chvíli malým vědcem. Děti provádějí zajímavé experimenty, které nejsou nebezpečné ani složité a dozví se, jak věci a jevy fungují.

Každé pololetí připravujeme nové pásmo plné nových či vylepšených pokusů z nejrůznějších vědních oborů. Děti provádějí experimenty, které nejsou nebezpečné ani složité.

Přihlásit se na kroužek

Finanční příspěvky na kroužky

Kroužky můžete také hradit pomocí různých programů:

  • Benefit Plus  
    U nás se přihlásíte na vybraný kroužek a následně můžete na stránce Benefit Plus (odkaz zde Vám otevře přímo objednávku v aplikaci Benefit Plus) uhradit pomocí Benefit Plus programu. My se o tom dozvíme a uhrazenou částku Vám u přihlášky zaevidujeme.
  • Přes zaměstnavatele na fakturu (možno čerpat i přes fond FKSP)  
    Fond kulturních a sociálních potřeb. Jedná se o fond, kam si mohou firmy ukládat peníze pro využití svými zaměstnanci za volnočasové aktivity. V případě firem se poté jedná o nedaňový náklad.

    Čerpání FKSP poté probíhá tak, že poskytovatel služby (například Veda nas bavi o.p.s.) vystaví fakturu a ta je předána zaměstnavateli. Na fakturu je potřeba uvést samozřejmě údaje, které zaměstnavatel požaduje. Následně je faktura zaměstnavatelem proplacena.
  • Sodexo
  • Edenred

Pro koho je kroužek určen

Nové lekce ve 2. pololeti 2023/2024

Kdy, kde a jak kroužek probíhá

Cena

(* cena se může na jednotlivých školách lišit kvůli nájmu)

Cena zahrnuje

 Přihlásit se na kroužek