Organizační informace Tajemství vesmíru

Jaké náležitosti mám s sebou přinést v den nástupu na tábor

 • podepsané prohlášení, ke stažení zde (zašleme Vám ho také před táborem v emailu)
 • případné léky, které dítě bude mít u sebe, označené jménem a dávkováním. POZOR: lektoři nejsou oprávněni dítěti léky podávat.
 • kopii kartičky pojišťovny. Prosíme, nenoste originály!

V den nástupu na tábor prosím počítejte s časem navíc na vyřízení formalit.

Kdy mohu dítě přivést

 • od 7:30 do 8:15 hod

Kdy mohu dítě vyzvednout

 • od 15:30 do 16:00 hod – 18:00 hod (záleží, zda máte domluvené odpolední hlídání)

Čas příchodu a odchodu prosím sdělte první den tábora hlavnímu vedoucímu.

Při odchodu prosím zkontrolujte, že si Vaše dítě odnáší všechno své oblečení a věci, které si na tábor přineslo. 

Co s sebou dětem?

 • přezůvky u tábora probíhajícího uvnitř
 • pohodlné oblečení do interiéru i exteriéru
 • pláštěnka
 • pokrývka hlavy, sluneční brýle, opalovací krém
 • příbor, abychom nemuseli používat plastové - svýjimkou táborů, kde obědy zajišťuje školní jídelna (např. ZŠ a MŠ na Beránku, MŠ u Santošky, ZŠ Chaplino nám., Slovany).
 • batůžek na svačinu a láhev na pití (podepsaná)
 • svačinu (na dopoledne i odpoledne, pokud není na škole domluveno jinak)
 • průkazka na MHD/lítačka/jiný doklad, pokud jej dítě vlastní. Pokud jej nevlastní, musí si dítě přinést lístky na MHD, pokud nemá dopravu zdarma
 • popřípadě kapesné (pro vlastní potřebu v rámci suvenýrů apod.)

Nedoporučujeme

 • mobilní telefon a ostatní elektroniku
 • řetízky a jiné cennosti (neodpovídáme za ztrátu cenností)
 • vyšší obnos peněz

S kým budou děti trávit čas

 • dětem se budou věnovat proškolení vedoucí
 • vedoucí táborů jsou prověření lektoři, které možná znáte z našich kroužků
 • kontakty na vedoucí na Vašem konkrétním táboře získáte při zahájení

Jaké bude jídlo

 • oběd pro děti je zajištěn, svačiny, pokud není při přihlašování uvedeno jinak, dejte dětem vlastní
 • ve dnech, kdy probíhají exkurze, dostanou děti balíček s obědem, nebo teplý oběd v místě exkurze
 • pitný režim je pro děti zajištěn po celý den

Hygienická opatření

 • dítě nesmí jevit příznaky infekčního onemocnění např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu a nesmí mít vši
 • každý lektor bude mít k dispozici desinfekční gel pro celou skupinku dětí. Pokud trpí Vaše dítě jakýmkoliv dermatologickým onemocněním, informujte o tom prosím lektora a přidělte dítěti vlastní desinfekční gel.