Organizační informace MALÝ ZÁCHRANÁŘ

Jaké náležitosti mám s sebou přinést v den nástupu na tábor

Všechny uvedené dokumenty naleznete ve stránce o táboru (v dolní části stránky - sekce "Ke stažení"). V den nástupu na tábor prosím počítejte s časem navíc na vyřízení formalit.

Kdy mohu dítě přivést

Kdy mohu dítě vyzvednout

Čas příchodu a odchodu prosím sdělte první den tábora hlavnímu vedoucímu.

Při odchodu prosím zkontrolujte, že si Vaše dítě odnáší všechno své oblečení a věci, které si na tábor přineslo. 

Co s sebou dětem?

Nedoporučujeme

S kým budou děti trávit čas

Jaké bude jídlo

Jaký bude program

Co dětem tábor přinese

Hygienická opatření