Přihláška na tábor Příměstský tábor Slovany

 • 1.7. - 4.7. 2024
 • Plzeň
 • 25. ZŠ Chválenická

Vyplňte prosím toto pole.
Vyplňte prosím toto pole.
Zvolte prosím jednu z možností.
Vyplňte prosím toto pole.
Zadejte v formátu dd.mm.RRRR
Vyplňte prosím toto pole.
Vyplňte prosím toto pole.
Vyplňte.
Zvolte prosím.

Vyplňte prosím toto pole.
Vyplňte prosím toto pole.
Vyplňte prosím toto pole.
Vyplňte prosím e-mail ve správném formátu.
Vyplňte prosím e-mail ve správném formátu.
Vyplňte prosím toto pole.
Vyplňte prosím toto pole.
Vyplňte.


Příměstský tábor Slovany (1.7. - 4.7.2024)1.7.2.7.3.7.4.7.
Zvolte dny:

Zvolte prosím způsob platby.
 • Celkem k úhradě: 1 160
 • K úhradě po slevě:
 • Zpracování osobních údajů poskytnutých v tomto formuláři je nezbytné pro plnění smlouvy či jednání o nabídce služeb. Osobní údaje nebudou poskytnuty jinému subjektu. Více viz Zásady zpracování osobních údajů.
 • Odesláním souhlasím s Obchodními podmínkami. Zobrazit Obchodní podmínky v plném znění.
 • SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ Správcem a Spolupracujícími subjekty.

  Souhlasím, aby mé osobní údaje v rozsahu: emailová adresa, byly na základě tohoto souhlasu zpracovávány za účelem zasílání obchodních sdělení po dobu tří (3) let, nejdéle však do odvolání tohoto souhlasu.

  Jsem si vědom/a práva svůj souhlas neudělit a dále svých práv souhlas kdykoli odvolat či upravit, požadovat od Správce přístup k osobním údajům, které se mě týkají, jejich opravy nebo výmazu, popřípadě omezení zpracování, a práva vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost Údajů.

  Měl/a jsem možnost seznámit se Zásadami zpracování osobních údajů.

  Výslovně prohlašuji, že jsem oprávněn/a tento souhlas poskytnout a jsem starší 18 let a že poskytnutím Údajů a jiných informací Správci jsem neporušil/a žádné obecně závazné právní předpisy. Dále potvrzuji, že Údaje a další informace, které jsem mu o své osobě poskytl/a, jsou pravdivé.

 • SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ Správcem a Spolupracujícími subjekty.

  Souhlasím s tím, aby na táboře/kroužku/jiné akci, které se mé dítě účastní, byly pořizovány fotografie, na nichž může být zachyceno i mé dítě, za účelem použití k marketingovým a prezentačním účelům, kam patří zejména nikoliv však výlučně webové stránky, sociální sítě, hodnotící a výroční zprávy, propagační materiály apod. (Zvažte prosím svůj případný nesouhlas s fotografováním, často se setkáváme s tím, že je dětem líto, pokud se nemohou fotografovat s ostatními.) U fotek není uvedeno jméno dítěte.

  Jsem si vědom/a práva svůj souhlas neudělit a dále svých práv souhlas kdykoli odvolat či upravit, požadovat od Správce přístup k osobním údajům, které se mě týkají, jejich opravy nebo výmazu, popřípadě omezení zpracování, a práva vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost Údajů.

  Měl/a jsem možnost seznámit se Zásadami zpracování osobních údajů.

  Výslovně prohlašuji, že jsem oprávněn/a tento souhlas poskytnout a jsem starší 18 let a že poskytnutím Údajů a jiných informací Správci jsem neporušil/a žádné obecně závazné právní předpisy. Dále potvrzuji, že Údaje a další informace, které jsem mu o své osobě poskytl/a, jsou pravdivé.