Přihláška na kroužek Věda nás baví

První hodina kroužku je ukázková. Po té se můžete rozhodnout, chcete-li v kroužku pokračovat.

Na tento kroužek se mohou hlásit jen děti, které jsou žáky školy.

 • 1. a 2. pololetí 2024/2025
 • Út 15:30-16:30
 • Začínáme 1.10.2024
 • Praha 4
 • ZŠ Jílovská

Vyplňte prosím toto pole.
Vyplňte prosím toto pole.
Zvolte prosím jednu z možností.
Zvolte prosím.
Vyplňte prosím toto pole.
Zadejte v formátu dd.mm.RRRR
Vyplňte prosím toto pole.
Vyplňte prosím toto pole.
Vyplňte.
Vyplňte.
Zvolte prosím.
Zvolte prosím jednu z možností.
Upřesněte, prosím.

Vyplňte prosím toto pole.
Vyplňte prosím toto pole.
Vyplňte prosím toto pole.
Vyplňte prosím e-mail ve správném formátu.
Vyplňte prosím e-mail ve správném formátu.
Vyplňte prosím toto pole.
Vyplňte prosím toto pole.
Vyplňte.


Zvolte prosím způsob platby.
Zvolte prosím.
Vyplňte prosím toto pole.
Vyplňte prosím toto pole.
Vyplňte prosím toto pole.
Vyplňte prosím toto pole.
 • Celkem k úhradě: 2 300 Kč / pololetí
 • K úhradě po slevě:
 • Zpracování osobních údajů poskytnutých v tomto formuláři je nezbytné pro plnění smlouvy či jednání o nabídce služeb. Osobní údaje nebudou poskytnuty jinému subjektu. Více viz Zásady zpracování osobních údajů.
 • Odesláním souhlasím s Obchodními podmínkami. Zobrazit Obchodní podmínky v plném znění.
 • SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ Správcem a Spolupracujícími subjekty.

  Souhlasím, aby mé osobní údaje v rozsahu: emailová adresa, byly na základě tohoto souhlasu zpracovávány za účelem zasílání obchodních sdělení po dobu tří (3) let, nejdéle však do odvolání tohoto souhlasu.

  Jsem si vědom/a práva svůj souhlas neudělit a dále svých práv souhlas kdykoli odvolat či upravit, požadovat od Správce přístup k osobním údajům, které se mě týkají, jejich opravy nebo výmazu, popřípadě omezení zpracování, a práva vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost Údajů.

  Měl/a jsem možnost seznámit se Zásadami zpracování osobních údajů.

  Výslovně prohlašuji, že jsem oprávněn/a tento souhlas poskytnout a jsem starší 18 let a že poskytnutím Údajů a jiných informací Správci jsem neporušil/a žádné obecně závazné právní předpisy. Dále potvrzuji, že Údaje a další informace, které jsem mu o své osobě poskytl/a, jsou pravdivé.

 • SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ Správcem a Spolupracujícími subjekty.

  Souhlasím s tím, aby na táboře/kroužku/jiné akci, které se mé dítě účastní, byly pořizovány fotografie, na nichž může být zachyceno i mé dítě, za účelem použití k marketingovým a prezentačním účelům, kam patří zejména nikoliv však výlučně webové stránky, sociální sítě, hodnotící a výroční zprávy, propagační materiály apod. (Zvažte prosím svůj případný nesouhlas s fotografováním, často se setkáváme s tím, že je dětem líto, pokud se nemohou fotografovat s ostatními.) U fotek není uvedeno jméno dítěte.

  Jsem si vědom/a práva svůj souhlas neudělit a dále svých práv souhlas kdykoli odvolat či upravit, požadovat od Správce přístup k osobním údajům, které se mě týkají, jejich opravy nebo výmazu, popřípadě omezení zpracování, a práva vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost Údajů.

  Měl/a jsem možnost seznámit se Zásadami zpracování osobních údajů.

  Výslovně prohlašuji, že jsem oprávněn/a tento souhlas poskytnout a jsem starší 18 let a že poskytnutím Údajů a jiných informací Správci jsem neporušil/a žádné obecně závazné právní předpisy. Dále potvrzuji, že Údaje a další informace, které jsem mu o své osobě poskytl/a, jsou pravdivé.