Přihlášení do systému pro rodiče a lektory

Magdaléna Sevinc

Koordinátor kroužků pro Středočeský kraj (vyjma Nymburku a okolí)

Telefon: 773 344 818
Email: magdalena.sevinc@krouzky.cz

Magda je novou posilou KROUŽKŮ od roku 2020. Vystudovala Střední uměleckou školu grafickou v Jihlavě, poté obor Jednooborová výtvarná výchova a galerijní animace na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Již během studia vycestovala do zahraničí, několik let žila v Istanbulu, kde si mohla vyzkoušet techniky východního umění, jako je technika Ebru, malba na textil či tkaní koberce.

Když se vrátila zpět do Česka, začala se aktivně věnovat výuce češtiny pro cizince a turečtiny. Je zastáncem názoru, že jazyky a komunikace samotná nám poskytují nadhled se schopností lépe porozumět okolí. Díky synovi se zajímá o bilingvní výchovu u dětí.

Zaměřuje se na rozvoj dětské kreativity, aby si děti mohly zachovat originalitu a spontánnost výtvarného projevu. Výtvarné aktivity vidí jako ideální možnost, kde si děti mohou psychicky odpočinout od školních povinností a přitom se naučit novým věcem.

Volný čas ráda tráví venku s rodinou, tvoří se synem, cestuje a poznává jiné kultury.