Přihlášení do systému pro rodiče a lektory

České školní inspekce z roku 2022

V prosinci 2022 naše dvě střediska volného času navštívila v rámci pravidelné kontroly Česká školní inspekce. 

Obě dvě kontroly dopadly velmi dobře. Jsme rádi, že mezi naše silné stránky řadí ČŠI zejména naši pestrou nabídku kroužku reagující na potřeby dětí, výborně zpracované metodické materiály a spolupráci s dalšími institucemi vzdělávacího systému (zejména školami). 

Jako všude i u nás se najde prostor ke zlepšení a my děkujeme za zpětnou vazbu. Nadále budeme pracovat a rozvíjet naši činnost a na slabších místech zapracujeme. Systém hodnocení pro sledování pokroků účastníků zájmového vzdělávání zavedeme ještě v letošním roce. Stejně tak pracujeme na lepší podpoře našich lektorů.

Celé zprávy se můžete přečíst zde: