Přihlášení do systému pro rodiče a lektory

Milí rodiče,
opět jsme se zapojili do programu Aktivní město, díky kterému můžete využít nový příspěvek "Letní tábory s Pětkou" i na naše letní tábory - pobytové na Monínci i příměstské v Praze.

Více o programu:

V rámci tohoto příspěvku opět podpoří radnice MČ Praha 5 své děti finančním příspěvkem na tábory, příměstské tábory, sportovní soustředění a kempy.

Výše příspěvku je v tomto roce 600 Kč na jedno dítě do 18 let. Program startuje již 9. května a bude probíhat do 26. srpna 2022 nebo do vyčerpání alokovaných prostředků. Celkem je k dispozici 1 milion korun.

Aktivity, na něž lze příspěvek uplatnit, jsou následující:

  • pobytový tábor, nebo;
  • tábor s denním programem (tzv. příměstský tábor), nebo;
  • sportovní, pohybová, vzdělávací, kulturní (hudební, výtvarná, taneční aj.), jazyková, dovednostní/rukodělná a obdobně zaměřená aktivita nebo soustředění organizované poskytovatelem volnočasových aktivit pro děti a mládež nebo školským zařízením vymezeným dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů;
  • vždy v trvání minimálně 4 po sobě následujících dní;
  • a zároveň realizovaných v termínu od 30.06.2022 do 31.08.2022.

 

Registrace ZDE: https://aktivnimesto.cz/pro-obcany/

V případě dotazů se obraťte na info@aktivnimesto.cz .