Přihlášení do systému pro rodiče a lektory

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽÍ S KROUŽKY

Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je společnost Kroužky o.p.s., sídlem: Mánesova 1080/3, 120 00 Praha 2, IČO: 24147273.

Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, ano spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí a platí zde kompletní osvobození od závazků každého z účastníků.
 

Pravidla soutěže

Tato pravidla soutěže jsou zveřejněna na webové stránce www.krouzky.cz.
 

Komu je soutěž určena?

Tato soutěž je určena občanům České republiky starším 18 let.


Jak se soutěže zúčastnit?

Soutěžícím se stane ten, kdo odpoví na soutěžní otázku a doručí organizátorovi dále uvedeným postupem a v uvedené formě správné odpovědi na soutěžní otázku. Odpověď lze zaslat organizátorovi prostřednictvím komentáře pod konkrétním facebookovým příspěvkem. Každý soutěžící je oprávněn zúčastnit se soutěže jen 1x. Duplicitní odpovědi téhož soutěžícího budou ze soutěže vyřazeny.

Ceny

Počet a druh výher je stanoven vždy individuálně pro každou soutěž.


Výherce

Ze správných odpovědí vybere výherce marketingové oddělení. Mechanismus určení výhry bude stanoven zvlášť pro každou soutěž, nejčastěji náhodné losování. Organizátor do 7 dnů po skončení lhůty zasílání odpovědí zveřejní v novém příspěvku výherce a vyzve ho, aby organizátorovi prostřednictvím zpráv zaslal své kontaktní údaje: jméno, příjmení, adresa a telefonní číslo. Pokud se konkrétní výherce organizátorovi neozve do 7 dnů od zveřejnění jmen výherců, ztrácí tento výherce nárok na hlavní výhru. Hlavní výhra bude postoupena na dalšího výherce. Informace o soutěži bude zveřejněna také na webových stránkách www.krouzky.cz.
 

Závěr

Tato pravidla jsou platná a účinná od 1. 9. 2019.