Přihlášení do systému pro rodiče a lektory

Na příměstském táboře Slovany jsme navštívili farmu Černá ovce

Na našem příměstském táboře ve spolupráci s UMO Plzeň 2 Slovany jsme měli tu čest navštívit farmu Černá ovce.

Všichni účastníci tábora se dozvěděli, jak se žije na statku, vše o farmaření a o zvířatech. Nechyběla zde ani pořádná indiánská zábava (svolávání deště hromovou holí, vlastní týpí, střelba lukem aj.).

A vzhledem k tomu, že statek a koně od nepaměti k sobě patří, táborový program zahrnoval i jízdu na koních. Na travnaté jízdárně si děti vyzkoušely nejen ježdění, ale i péči o koně samotné. Tímto společně s Městský obvod Plzeň 2 - Slovany děkujeme Černá ovce za program, který si pro nás připravili a budeme se opět těšit brzy na viděnou.

Více fotografií