Přihlášení do systému pro rodiče a lektory

Mít tak pejska

Živá psí návštěva přímo ve vaší škole

O co půjde?

Děti si vyzkouší s pomocí canisterapeutických pejsků, jak vypadá běžný den s takovým hafanem a získají zážitkovou formou informace, co to vlastně znamená mít pejska. Jak se o něj postarat, zabavit ho či kolik peněz a času zlhtne.

Program rozvíjí sociální i personální kompetence při kooperativních a reflektivních činnostech a naplňuje cíle vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Věříme, že tento program zvýší povědomí o náročnosti chovu pejsků po všech stránkách. Zvýší počet spokojených páníčků se šťastnými zvířaty a sníží tak počty těchto věrných čtyřnožců, putujících do útulků.

Více informací: