Přihlášení do systému pro rodiče a lektory

Jsme dárci smíchu

Velmi děkujeme organizaci Zdravotní klaun, o.p.s. za zaslání jejich úžasného "jásajícího" certifikátu za rok 2020.

Jsme moc rádi, že jako oficiální dárci smíchu můžeme v této nelehké době přispět k radosti nejen nemocných dětí, ale i seniorů.