Přihlášení do systému pro rodiče a lektory

Dopis rodičům

Vážení rodiče, milé děti,

začíná nám nový školní rok a s ním i každoroční otázka: Do jakého kroužku dítě přihlásit? Letos toto dilema možná u řady z vás přebije úplně jiná starost. Budou vůbec kroužky realizovány? Nejsou to vyhozené peníze?

Věřte, že i my, jako rodiče, Vám plně rozumíme a chápeme Vaši situaci. Níže uvádíme několik faktů o kroužcích s KROUŽKY, které Vám pomohou se rozhodnout.

KROUŽKY budou hledat vždy smysluplnou cestu, jak kroužek zrealizovat (venku, distančně, v náhradních termínech během školního roku). Za poslední rok a půl jsme si vyzkoušeli, co se dá učit online, co učit venku a co nejde ani jedním způsobem. A nemluvíme zde jen o typu kroužku, ale i o věku dětí. V případě restrikcí, ať už plošných nebo lokálních budeme přistupovat ke každému kroužku individuálně a alternativní způsoby výuky budeme volit vždy s ohledem na zachování všech cílů daného kroužku. Pokud se i přesto stane, že nebude možné během celého školního roku žádným způsobem kroužek odučit, na konci školního roku Vám vrátíme poměrnou část platby za kroužek. Dovolujeme si však upozornit, že součástí kroužkovného je i tzv. administrativní poplatek ve výši 300 Kč, který není vratný a před výpočtem poměrné části k vrácení se od zaplaceného kroužkovného odečítá. Tento poplatek slouží na pokrytí nákladů spojených s administrativním vedením kroužku, vedení školní matriky a další administrativní vývoje. Tyto náklady vznikají i bez ohledu na to, zda je odučena jedna, dvě nebo i žádná lekce. Podrobně je vše popsáno ve vnitřním řádu, kterým se naše společnosti řídí.

KROUŽKY dbají maximálně na bezpečnost a dodržují plně aktuální protiepidemická opatření. Denně sledujeme vývoj všech indikátorů, predikujeme vývoj a připravujeme se dopředu na všechny možné alternativy. Naši lektoři budou splňovat aktuální platná pravidla a dohlížet na maximální dodržení bezpečnostních opatření při výuce kroužku.

KROUŽKY budou proaktivně komunikovat s rodiči o aktuálním vývoji a informovat o případných změnách u kroužků jejich dětí. Vždy se budeme snažit najít cestu, která bude vyhovovat oběma stranám s cílem vyloudit dětský úsměv. Naši činnost děláme primárně pro děti, a proto chceme realizovat maximum možného, neboť děti seděly doma samy už dost dlouho a přítomnost v kolektivu je pro jejich zdravý vývoj nezbytná.

Věříme, že do nového školního roku vstoupíme společně a opět dostaneme Vaši plnou důvěru, neboť nám svěříte to nejdůležitější, rozvoj Vašeho dítěte. Uděláme vše pro to, abychom tuto důvěru nezklamali a realizovali zájmové vzdělávání v maximální možné kvalitě.

Jsme na jedné vlně. Děkuji.

Za tým KROUŽKY

Jakub Reindl

Výkonný ředitel