Přihlášení do systému pro rodiče a lektory

Veronika Kaloudová

Veronika zodpovídá za kvalitu práce celého týmu pobočky pro Brno, Zlínský kraj i Vysočinu a stojí za rozvojem společnosti Kroužky v těchto regionech, stejně jako za vznikem Střediska volného času RADOST ZLÍN, které zahájilo svou činnost od 1.9.2017.

Zajišťuje zejména právní, administrativní a ekonomickou činnost, ale své přednosti uplatňuje také v marketingu a organizaci. Nebojí se nadchnout pro každý projekt, který je smysluplný a zanechá v dětech ty nejhezčí vzpomínky. Podílí se na organizaci programů pro rodiny s dětmi, tanečních soutěží, sportovních turnajů a příměstských táborů. Její snahou a cílem všech projektů je naplnění potřeb dětí, které jim dodávají tolik potřebný pocit štěstí a radosti.

Svoji celoživotní chuť a touhu pracovat s dětmi si splnila také založením soukromé anglické mateřské školy v Brně. Právě zde se mimo jiné začala angažovat v pořádání zájmových kroužků pro děti, neboť smysluplné strávení volného času dětí v předškolním a školním věku považuje za velmi klíčové v jejich dalším vývoji. Velmi aktivně se také angažuje v materiální a finanční pomoci dětským domovům, kojeneckým ústavům a nemocným dětem.

K práci přistupuje s životním heslem, kterým se striktně řídí a tím je přesvědčení, že práci je bezpodmínečně nutné dělat srdcem, ale i rozumem zároveň.

Obrátit se na ni můžete s jakýmikoliv podněty týkajícími se poboček pro Brno, Zlínský kraj i Vysočinu.

Je maminkou dvou dcer, Nikoly a Elly, které jsou spolu s manželem její největší životní motivací.