Přihlášení do systému pro rodiče a lektory

Veronika Kaloudová

Veronika stála u zrodu pobočky v roce 2014 a po celou dobu zodpovídala za kvalitu práce celého týmu v Jihomoravském a Zlínském kraji a rozvojem společnosti KROUŽKY v těchto regionech, stejně jako za vznikem Střediska volného času RADOST ZLÍN, které zahájilo svou činnost od 1.9.2017.

V současnosti působí jako mentor a zajišťuje zejména právní, administrativní a ekonomickou činnost, ale své přednosti uplatňuje také v marketingu a organizaci. Zakládá si na tom, aby byl každý projekt smysluplný a zanechal v dětech ty nejhezčí vzpomínky. Její snahou a cílem všech projektů je naplnění potřeb dětí, které jim dodávají tolik potřebný pocit štěstí a radosti.

Svoji celoživotní chuť a touhu pracovat s dětmi si splnila nejen prací pro KROUŽKY, ale také založením soukromé anglické mateřské školy v Brně. Právě zde se mimo jiné začala angažovat v pořádání zájmových kroužků pro děti, neboť smysluplné strávení volného času dětí v předškolním a školním věku považuje za velmi klíčové v jejich dalším vývoji.

Velmi aktivně se také angažuje v materiální a finanční pomoci dětským domovům, kojeneckým ústavům a nemocným dětem. Za tímto účelem založila v roce 2019 Nadační fond KROUŽKY DĚTEM, díky němuž pomáhá vykouzlit úsměv na mnoha dětských tvářích.

K práci přistupuje s životním heslem, kterým se striktně řídí a tím je přesvědčení, že práci je bezpodmínečně nutné dělat srdcem, ale i rozumem zároveň.

Je maminkou dvou dcer, Nikoly a Elly, které jsou spolu s manželem její největší životní motivací.

Obrátit se na ni můžete s jakýmikoliv podněty týkajícími se poboček pro Jihomoravský a Zlínský kraj.