Přihlášení do systému pro rodiče a lektory

Věra Bortolin

Věra zodpovídá nejen za chod celé pobočky, ale také za koordinaci pedagogického a lektorského týmu, tedy vedení všech, kteří se podílí na mimoškolní aktivitě dětí předškolního a školního věku. Personalistika je její oblíbenou disciplínou, čemuž odpovídá její vlastnost týmového ducha, kterou se při své práci řídí a na základě níž vytváří stabilitu celé kroužkové rodiny. Díky pedagogickému vzdělání také dohlíží na kvalitu a náplň výuky, obsah vzdělávacího programu a metodice jednotlivých kroužků. V rámci náplně volnočasových aktivit dětí se podílí na organizaci edukativních a zábavných programů pro rodiny s dětmi.

Velmi aktivně se také zapojuje do charitativní pomoci nemocným dětem, nemocnicím, dětským domovům a kojeneckým ústavům. Spolu s Veronikou založila v roce 2019 Nadační fond KROUŽKY DĚTEM, díky kterému se může pomoci druhým stále aktivně věnovat.

Obrátit se na ni můžete s jakýmikoliv podněty týkajícími se pobočky pro Jihomoravský a Zlínský kraj.

Věra je šťastnou maminkou syna Honzy a dcery Laury, kteří jsou pro ni hnacím motorem a obrovskou motivací.