Přihlášení do systému pro rodiče a lektory

Věra Bortolin

Věra jako personální ředitelka zodpovídá za koordinaci pedagogického a lektorského týmu, tedy vedení všech, kteří se podílí na mimoškolní aktivitě dětí předškolního a školního věku. Neméně důležitá je její vlastnost týmového ducha, kterou se při své práci řídí a na základě níž vytváří stabilitu celé kroužkové rodiny. Díky pedagogickému vzdělání také dohlíží na kvalitu a náplň výuky, obsah vzdělávacího programu a metodice jednotlivých kroužků. V rámci náplně volnočasových aktivit dětí se podílí na organizaci edukativních a zábavných programů pro rodiny s dětmi.

Nadšení pro práci s dětmi ukazuje nejen v naší společnosti, ale stojí také za vznikem Střediska volného času RADOST ZLÍN, které zahájilo svou činnost od 1.9.2017. Dvě anglické mateřské školy, které založila společně s Veronikou, ji dodávají každodenní pocit štěstí v podobě nezapomenutelného dětského úsměvu.

Velmi aktivně se také zapojuje do charitativní pomoci nemocným dětem, nemocnicím, dětským domovům a kojeneckým ústavům.

Obrátit se na ni můžete s jakýmikoliv podněty týkajícími se pobočky pro Brno, Zlínský kraj nebo Vysočinu a také v případě zájmu o výuku kroužků.

Věra je šťastnou maminkou syna Honzy a dcery Laury, kteří jsou pro ni hnacím motorem a obrovskou motivací.