Přihlášení do systému pro rodiče a lektory

Příměstský jarní tábor ve Štěnovicích

Místo: ZŠ Štěnovice - Čižická 344, Štěnovice | Věk: 6–12 let | Cena: 1 990 Kč | Termín: 7.–11. 2. 2022

Pro: žáky z 1. stupně ZŠ Štěnovice a blízkého okolí

CO DĚTI ČEKÁ:

  • Spousta skvělých her a soutěží
  • Parta kamarádů a skvělí lektoři
  • Nové zážitky a zkušenosti
  • Hodně pohybu

CO TI TO DÁ?

Cílem tohoto tábora bude týden plný her, dobrodružství a zážitků, ale zároveň zde bude i snaha probudit v dětech zájem učit se něčemu novému. Protože, když se děti správně motivují, dokážou ledacos. Zábavnou a přirozenou formou se jim ukáže cesta, jak sportovat nejen pro výsledky, ale také pro radost, zdraví a dobrou náladu!

 

HARMONOGRAM

  • od 7:30 hod. (sraz) do 8:30 hod. - příchod dětí
  • od 8:30 hodin je zahájen oficiální program, který trvá cca do 16:00 hod
  • do 16:30 hod. bude možné si děti vyzvedávat

PROGRAM TÁBORA

Celý tábor bude doprovázet celotáborová hra, za kterou průběžně děti obdrží body v týmech v různých soutěžích. Každý den bude obsahovat nenásilnou průpravu k určitému sportu (dopolední část).

Cílem a smyslem celého tábora bude, aby děti získaly kladný přístup ke zdravému pohybu. V případě, že by to počasí umožnilo, trávili bychom čas i venku.

Zde by se děti naučily, jak vnímat okolí kolem sebe. Pobyt venku by se spojil se zařazením edukativní složky – správné a bezpečné chování v přírodě (ve městě), poznávání základních přírodnin, třídění odpadu, úklid po sobě... Odpoledne by následovala edukativní část, výtvarná část a relaxační část.

Během týdne bychom se zaměřili i na rozvoj týmové spolupráce.

Každý den by byl vyzdvihnut nějaký výraznější počin nebo skutek a tím děti motivovat a ukázat jim, že není důležité jen vyhrát nebo být nejlepší v nějaké činnosti, ale že záleží i na maličkostech.

Na konci programu každého dne bude vymezen čas pro zklidnění, uvolnění, zhodnocení a také pro zařazení motivace na další den.

CENA
1 990 Kč/pobyt
V ceně je zahrnuto: svačina, oběd, odpolední svačina.

Online přihláška