Přihlášení do systému pro rodiče a lektory

Štěpánka Hilgertová

„V předškolním věku jsem měla to štěstí, že mně k pohybu vedli mí rodiče, maminka mne velmi záhy naučila obstojně plavat i lyžovat. Různé sportovní kroužky jsem začala navštěvovat až jako školačka, a z pohybové všestrannosti, kterou mi daly, jsem pak mohla těžit při své sportovní přípravě. > V dnešní době vidím, že ne všichni rodiče mají možnost a předpoklady věnovat se zájmovým aktivitám svých dětí. Kroužky nabízejí velmi různorodé zaměření a kvalifikované lektory, což je výborný předpoklad k tomu, aby si děti vytvořily kladný vztah k pohybu na celý život. A kdo ví? Třeba cesta některých z nich povede od Kroužků až pod olympijské kruhy“