Přihlášení do systému pro rodiče a lektory

Doc. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D.

"Chtěl bych velice ocenit práci společnosti Kroužky východní Čechy. Domnívám se, že jejich práce je v dnešní době a v naší společnosti velice potřebná a záslužná. Proto velice podporujeme spolupráci mezi naší Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové a společností Kroužky. Vždyť poslání obou našich institucí je totožné – rozvoj školní a mimoškolní pedagogiky. Těším se na další spolupráci.“
František Vaníček působí celý život jako pedagog. Je absoloventem Akademie múzických umění a University Karlovy v Praze v oborech hra na varhany, hudební teorie a pedagogika. Spolupodílel se na řadě vědeckovýzkumných prací a je zakladatelem Mezinárodního hudebního festivalu - Letohrad.