Přihlášení do systému pro rodiče a lektory

doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc,

Pedagogická fakulta UK v Praze spolupracuje se společností Kroužky již několik let. Jedná se a vždy se jednalo o spolupráci radostnou a obohacující.Obecně prospěšná společnost Kroužky umožňuje studentům naší fakulty získat praxi s výukou dětí v mateřských a základních školách. Naši studenti zde pracují podle odborných metodik a jsou zde zdarma proškolování a vedeni k co nejlepšímu pedagogickému výkonu. Získávají zde také možnost vyzkoušet si v terénu svoji spolehlivost a schopnost děti nejen pedagogicky vést, ale být i jejich kamarádem a přirozenou autoritou. Učí se zde také dodržování daného organizačního systému, což jim jistě pomůže v dalším kariérním životě.V neposlední řadě je pro naše studenty přínosné i velmi dobré platové ohodnocení za jejich práci při vedení dětí v Kroužcích.

Spolupráci s Kroužky hodnotím jako velmi prospěšnou. Navíc je to spolupráce vždy bezproblémová, přímočará a v neposlední řadě nadmíru příjemná. Ohlasy a reakce našich studentů nebo i učitelů jsou vždy velmi kladné.

S paní ředitelkou společnosti se několikrát ročně scházíme a hodnotíme naši vzájemnou spolupráci. Vždy je to setkání radostné. Určitě je to dáno nejen milým a profesionálním přístupem paní ředitelky, ale i tím, že můžeme mluvit o samých pozitivech a ochotě naši spolupráci rozšiřovat.

Společnosti Kroužky gratuluji k získání medaile pana ministra za mimořádné pedagogické zásluhy a přeji jí mnoho dalších úspěšných let spokojených dětí.

Galerie