Přihlášení do systému pro rodiče a lektory

Celému kolektivu KROUŽKŮ,

a zejména našim vyučujícím Kristýně Jandové a Miroslavu Poklopovi bychom chtěli moc poděkovat za to, jak se věnujete dětem. Náš syn Josef Marek začal v tomto školním roce chodit do první třídy na ZŠ Glowackého, kde nabízíte dětem zájmové činnosti. Jako rodiče ceníme, že aktivity probíhají v areálu školy a není nutné dítě vyzvedávat a odvádět. Pro ty, kteří chodí do zaměstnání, nebo jako já pečují o malé dítě, které odpoledne spí, to je většinou problém, který jste nám pomohli zvládnout.

Nejdůležitější však je, že Pepíno byl spokojený a na sebeobranu a vědecké pokusy se těšil po celou dobu .Když doma vyprávěl, co dělali, bylo na něm znát, že je nadšený. Velice mile mě překvapilo, že o činnosti z kroužků nás vyučující informovali e-mailem. Mrzí mě jen, že se mi nepodařilo využít nabídky pana Poklopa a jít se podívat na lekci, protože tou dobou naše mladší dítě spí.

Kromě Vašich kroužků chodil Pepíno ještě na šachy, kde lekce dochodil, ale s přemlouváním z naší strany.

V příštím školním roce bohužel nabídku KROUŽKŮ nemůžeme využít, protože budeme dlouhodobě pobývat v zahraničí. Až se vrátíme, určitě se na Vás obrátíme.

Přejeme Vám hodně spokojených žáků i jejich rodičů.

Jana P.

matka