Maminky, tatínkové, kolegové lektoři a přátelé kroužků!

Jsem moc ráda, že jste s námi.

Srdečně děkuji všem rodičům za důvěru, s níž nám svěřujete to nejcennější, co máte – vaše děti!

Velmi děkuji také našim lektorům za spolupráci. Pro náš tým jste základním kamenem, na kterém činnost Kroužků stojí.

Jsem hrdá na naše Kroužky a na všechny, kteří zde pracují.

KROUŽKY jsou mé první dítě, které jsem porodila ve svých 18 letech a jak už to bývá u hodně mladých maminek, neměla jsem mnoho zkušeností. Po odborné stránce jsem měla za sebou pouze studium na Střední pedagogické školy v Litomyšli, obor Pedagog volného času.

Co mi však nechybělo, bylo nadšení vytvářet pro děti něco, co je bude opravdu bavit, rozvíjet a co bude podporovat jejich přirozený talent. Mým snem bylo dávat dětem prostor, kde budou moci sdílet své volné a zábavné chvíle společně se svými kamarády. Zkrátka KROUŽKY PRO DĚTI!

A jak to všechno vlastně začalo? Jako mladá učitelka jsem přemýšlela o smysluplném přivýdělku a práce s dětmi mě moc bavila, proto mě napadly zájmové kroužky přímo v mateřských a základních školách.

Moje prvotní myšlenka byla nabídnout školám zájmovou činnost, pořádanou přímo v jejich prostorách a dětem a rodičům tak ušetřit dojíždění na různá místa. V plánu bylo učit sama či společně s některými šikovnými lektory. Jsem šťastná, že zájem o naše KROUŽKY opravdu byl a je stále větší po celé České republice a dokonce i v Bratislavě!

Několik let jsem sama vyučovala kroužky hry na flétnu, tanečky, divadlo a dramatiku. Díky tomu rozumím radostem i starostem našich lektorů a snažím se pro ně vytvořit co nejlepší podmínky pro výuku. Od roku 1999, co kroužky pro děti pořádáme, jsem poznala mnoho úžasných kolegyň a kolegů, kterých si moc vážím. Jsou mi velkou oporou.

Lektorská práce je již dávno v režii mnoha mých šikovných nástupců a já jsem na pozici zakladatelky a generální ředitelky.

Co se týká našeho skvělého kroužkového týmu: Sandra už se mnou kroužkuje od roku 2005, Katka je moje nejlepší kamarádka už od mateřské školy, Květa je moje starší ségra, a Marek je můj životní partner, tatínek našich dětí a zároveň ten nejlepší manažer jakého si můžeme přát!

Samozřejmě i všichni další členové našeho týmu – metodici, lektoři, personalisté, regionální ředitelky - jsou úžasné bytosti. Jsem moc vděčná za to, že je v Kroužkách mám.

Mezitím jsem se stala šťastnou maminkou 4 úžasných dětí - Elišky, Marečka, Marušky a Teodora. Moje děti mi jsou obrovskou inspirací i pro práci, hnacím motorem a zdrojem bezbřehé lásky, která dává smysl každodenní činnosti. I díky nim si uvědomuji, jak je pro každého rodiče důležité, aby děti byly v bezpečí a spokojené.

Vidím na svých dětech, jak je každé odlišná osobnost s jinými potřebami. Proto ani v Kroužkách všechny neházíme do jednoho pytle a záleží nám na každé holčičce a každém chlapečkovi!

Přála bych vám všem zažít tu radost, když vidím snahu, úspěch a nadšení dětí na našich tradičních akcích jako je Kroužkovaná podívaná, Florbalový turnaj, Taneční soutěž a další.

Zakládáme si na tom, že cena našich kroužků je nízká, aby si ji mohly dovolit všechny děti. Chceme pomoci i rodičům samoživitelům, nebo dětem ze znevýhodněného sociálního prostředí. A pokud splňují všechny náležitosti, mohou tyto děti chodit na kroužky zdarma.

To, co děláme pro děti, děláme hlavně srdcem. Snažíme se o tradici i o pokrokové trendy v zájmové činnosti. Neměli jsme se od koho učit nebo opisovat. O to větší radost jsme měli, že to, co děláme, někteří inspektoři České školní inspekce ocenili dokonce nadprůměrným hodnocením!

Velmi si vážím medaile od Ministerstva školství za mimořádnou pedagogickou činnost. I když přiznávám, že spokojenost dětí v každém našem kroužku je pro mě mnohem víc.

Milí rodiče a milí kolegové, přeji nám všem, ať je i další školní rok šťastný.

Maruška Růžičková
zakladatelka a generální ředitelka společnosti Kroužky