Spolupráce s ZŠ a MŠ Praha – Slivenec

Se SVČ Kroužky spolupracuje naše škola již několik let, a to k naší velké spokojenosti. Kroužky Hip Hop a Sportovní a míčové hry jsou u dětí velmi oblíbené, a děti se na ně těší.

Kroužky s námi operativně vše konzultují po celý školní rok. Zajímají se o kvalitu fungování kroužků, kladou důraz na odbornost svých lektorů a spokojenost dětí. Osobní návštěvou získávají informace o organizaci kroužků pro maximální naplnění spokojenosti dětí i jejich rodičů. Spolupráce výborně funguje také se školní družinou, ze které některé děti na kroužky odcházejí.

A v neposlední řadě jsou s kroužky svých dětí spokojeni také samotní rodiče. Vidí, že jejich děti navštěvují kroužky rády a zároveň vítají i tu skutečnost, že kroužky probíhají ve škole, do které žáci chodí a nemusí je tak na kroužek nikam doprovázet.

Za ZŠ a MŠ Praha – Slivenec Monika Jedličková, koordinátorka volnočasových aktivit