Slavnostní vernisáž v Praha TV

Ve čtvrtek 9. 5. 2019 v 11.00 se konala na Magistrátu hl. města Prahy slavnostní vernisáž výstavy.

Vystaveny zde byly všechny dětské výtvory, které se zapojily do kroužkové Tvořivé soutěže.

A nechyběla u toho ani Praha TV, která o výstavě natočila krásnou reportáž (začíná v čase 15:40).