Milí rodiče,

zde raději uvádíme informace k platbě, tak jak nám je připravila spolupracující právní kancelář:

I. Dítě chodí na kroužek, nemá uhrazeno kroužkovné:

- spol. Kroužky odesílá e-mailem, sms zprávou či písemně na adresu zákonného zástupce výzvu k úhradě kroužkovného, úhrada platby musí být provedena nejpozději do 5 prac. dnů od obdržení výzvy

- v případě, že na základě výzvy nedojde k úhradě kroužkovného, nebo k individuální dohodě o platbě kroužkovného, předává spol. Kroužky pohledávku zastupující advokátní kanceláři k vymáhání pohledávky, dlužná částka bude navýšena o náklady advokátní kanceláře

II. Dítě na kroužek již nechodí, navštívilo 2-4 lekce, nemá uhrazeno kroužkovné:

- spol. Kroužky odesílá e-mailem, sms zprávou či písemně na adresu zákonného zástupce výzvu k úhradě poměrné části kroužkovného ( dle počtu navštívených lekcí), úhrada platby musí být provedena nejpozději do 5 prac. dnů od obdržení výzvy

- v případě, že na základě výzvy nedojde k úhradě poměrné části kroužkovného, nebo k individuální dohodě o platbě kroužkovného, předává spol. Kroužky pohledávku zastupující advokátní kanceláři k vymáhání pohledávky, dlužná částka bude navýšena o náklady advokátní kanceláře

III. Dítě na kroužek již nechodí, navštívilo 5 a více lekcí, nemá uhrazeno kroužkovné:

- spol. Kroužky odesílá e-mailem, sms zprávou či písemně na adresu zákonného zástupce výzvu k úhradě kroužkovného, úhrada platby musí být provedena nejpozději do 5 prac. dnů od obdržení výzvy

- v případě, že na základě výzvy nedojde k úhradě kroužkovného, nebo k individuální dohodě o platbě kroužkovného, předává spol. Kroužky pohledávku zastupující advokátní kanceláři k vymáhání pohledávky, dlužná částka bude navýšena o náklady advokátní kanceláře

Výše nákladů advokátní kanceláře se stanoví v souladu s vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).