Milí rodiče,

snažíme se dělat kroužky co nejlépe a záleží nám na spokojenosti každého dítěte! Přesto chápeme, že někdy se zkrátka chce nějaký náš malý klient z různých důvodů odhlásit.

Budeme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu, vždy je co zlepšovat!

V případě odhlášení, si prosíme, přečtěte následující informace, a máte-li čas, prosíme, napište nám, proč se vaše dcerka nebo syn chtějí z kroužku odhlásit. Děkujeme!

V případě přerušení nebo ukončení docházky dítěte na kroužku, kroužkovné převádíme do dalšího platebního období, nebo na jiný kroužek, a to pouze v případě, že je dítě na kroužku nepřítomno z důvodu nemoci více než na 5 po sobě jdoucích lekcích. Poměrnou část kroužkovného sníženou o administrativní náklady (případná vratka kroužkovného je v hodnotě u nepomůckového kroužku 30 Kč/lekce; u pomůckového kroužku 50 Kč/lekce) převádíme na základě vaší žádosti a lékařského potvrzení zaslaného na adresu pobočky, která zájmové kroužky organizuje.
Pokud je odhláška z kroužku až po druhé lekci a více, z důvodu neopodstatněného zdravím, nebo jiným závažným důvodem k přerušení docházky, kroužkovné nevracíme.

Pokud je kroužek řádně zaplacen a účastník se rozhodne po první lekci kroužek nenavštěvovat, je rodičům na základě písemné žádosti vrácena celá platba (žádost by měla obsahovat jméno a příjmení, školu, kroužek a číslo účtu). Žádost je nutné odeslat do pěti dnů od konání první lekce, e-mailem či na adresu pobočky, která zájmové vzdělávání organizuje.