Milí rodiče a zástupci dítěte,

prosíme, přečtěte si následující informace ohledně platby za kroužky.

Rodiče mají povinnost zaplatit kroužkovné ve dvou platbách.

Kroužky mají 30 lekcí za školní rok (pokud je kroužek 2x týdně, 60 lekcí za školní rok). Kroužky končí závěrečnou 30. lekcí a předáním vysvědčení, obvykle na přelomu května a června. Raději upozorňujeme, že 15 lekcí kroužků se nemusí datumově ztotožňovat se školním pololetím.

Pokyny k platbě zasíláme rodičům e-mailem. První platba musí být uhrazena nejpozději do 15. října toho roku, v němž byl kroužek zahájen. 2. platba musí být uhrazena nejpozději do 15. února roku následujícího.

Pokud je kroužek naplněn a děti musíme odmítat, dostanou přednost děti, které zaplatily dříve, s platbou tedy, prosíme, neotálejte.

Způsoby úhrady se může na jednotlivých partnerských školách lišit:

- platba kroužkovného převodem – rodič obdrží na svou e-mailovou adresu, kterou uvede na přihlášku, veškeré podklady k platbě. Při platbě je vždy nutné vyplnit správný variabilní symbol.

- platba kroužkovného hotově – rodič obdrží na svou e-mailovou adresu, kterou uvede na přihlášku, informaci o kontaktní osobě, která je pověřena výběrem kroužkovného v hotovosti v dané škole.

Někdy se stává, že kroužkovné není včas uhrazeno. Většina z našeho týmu jsou také rodiče, a chápeme, že v každodenním rodinném kolotoči se může na platbu zapomenout.. Přesto, prosíme, nezapomeňte zaplatit včas! Je nám vždy velmi líto smutných dětí, které nemůžou lektoři vzít s ostatními dětmi na kroužek.

Pokud by nebylo kroužkovné v daných termínech uhrazeno, nebude dítě do kroužku přijato, nebude-li s lektorem nebo s jinými kolegy z Kroužků písemně dohodnuto jinak. V případě nepřijetí dítěte do kroužku, nepřebíráme za dítě odpovědnost.

V případech, kdy neobdržíme platbu včas, vyzýváme rodiče k zaplacení dlužné částky (může to být prostřednictvím e-mailu, sms zprávou, telefonicky nebo písemnou upomínkou). Pokud ani poté rodiče za děti kroužek nezaplatí, bohužel předáváme tuto pohledávku advokátní kanceláři.

A jak je to s platbou, když dítě chodí na kroužek „jen tak trochu“?

  • proběhne-li 5 a více lekcí, a dítě nemá uhrazené kroužkovné a nebude kroužek nadále navštěvovat, budeme požadovat úhradu kroužkovného v plné výši.
  • proběhnou-li 2 až 4 lekce, přestože dítě nemá uhrazené kroužkovné a nebude kroužek nadále navštěvovat, budeme požadovat úhradu kroužkovného za počet navštívených lekcí.

S dětmi, které jsou na kroužek přihlášeny, počítáme! Bereme je jako kamarády a součást naší kroužkové party! Pokud byse děti chtěly odhlásit, tak samozřejmě můžou, peníze za neprochozené kroužky však nevracíme. Kroužkovné lze převést do dalšího platebního období nebo na jiný kroužek, více v Převedení kroužkovného.

Děkujeme vám za vaši platbu za kroužky! Vynasnažíme se peníze využít co nejsmysluplnějším směrem, především jako finanční ocenění pro naše skvělé lektory!