Dlouhodobě se snažíme cenu kroužků držet co nejníže i přes růst mezd a růst cen veškerých pomůcek a služeb, které jsou pro zajištění kroužků nezbytné.

Naším přáním je, aby všechny děti mohly prostřednictvím zájmových kroužků rozvíjet svůj talent a nadání. Po téměř 20 letech zkušeností to vnímáme jako naše poslání, díky kterému můžeme alespoň kapkou přispět k lepšímu stavu celé společnosti. Chceme všem dětem zprostředkovat dostupné zájmové vzdělání, které je nasměruje na správnou cestu životem. Díky smysluplné odpolední činnosti, ať už to je sport, věda, zálesáctví, tanec nebo pobyt v přírodě.. se děti spíše vyhnou scestí v podobě drog, alkoholu, promrhanému životu a nebezpečné nudě.

I přes naše úsilí držet cenu kroužků co nejníže, vnímáme, že pro některé rodiče, obzvláště samoživitele, nebo pro mnohočetné rodiny, může být cena kroužků vysoká. Pokud nás osloví rodič, že má zájem o kroužek pro své nebo jemu svěřené dítě, ale nemá na něj peníze, tak rádi pomůžeme. Cenu kroužkovného rozdělíme do splátek, snížíme ji, nebo částku po konzultaci se školou zaplatíme sami z fondu naší nadace Kroužky.

Spolupracujeme také s nadací Agrofert, která dlouhodobě podporuje děti samoživitelů, a přispívá jim na naše tábory v Kroužkách nad Moníncem.

Cena většiny kroužků je 850 Kč za půl roku/za 15 lekcí. K této ceně se u některých kroužků jako je keramika, legorobotika, vědecké pokusy atd. připočítává cena za materiál, k ceně kroužku také musíme připočítat poměrnou sumu za nájemné, které platíme ve škole. Výši nájemného určuje zřizovatel školy, a většina našich partnerských škol se snaží, aby nájemné nebylo vysoké a cena kroužků tak byla dostupná pro všechny děti.

Kroužkovné se platí 2x za školní rok tedy v září a v lednu. Kroužek je ukončen závěrečnou 30 lekcí.