Milí rodiče,

zde jsou ve zkratce důležité body o Kroužkách:

Provoz kroužků se řídí Vnitřními řády jednotlivých organizací, které kroužky poskytují v regionech.

Zde si můžete stáhnout plné znění Vnitřních řádů.

Vnitřní řád Praha
Vnitřní řád Střední Čechy
Vnitřní řád Východní Čechy
Vnitřní řád Kroužky Olomouc a Ostrava
Vnitřní řád Plzeň
Vnitřní řád Zlín a Brno

Níže je uveden výtah nejdůležitějších společných informací z Vnitřních řádů pro snazší čtení.

 

1. Náš tým lektorů, pedagogů, metodiků a personalistů už téměř 20let organizuje zájmové kroužky pro děti přímo ve školách. A pořád nás to moc baví.

Děti zájmovým vzděláním provázíme podle akreditovaných metodických materiálů a neustále se vzděláváme v nových trendech pedagogiky a volnočasových aktivitách pro děti.

Ministerstvo školství nám udělilo medaili za mimořádnou pedagogickou činnost a Česká školní inspekce nám udělila nadprůměrné hodnocení. Toho si opravdu moc vážíme, a stejně tak je pro nás důležitá radost a úsměv každého našeho malého klienta.

Děláme naši činnost srdcem tak, jak nejlépe dovedeme, a věříme, že můžeme být prospěšní dětem, rodičům, školám, našim lektorům a vlastně celé společnosti.
 

2. Bezpečnost dětí je u nás na 1. místě. Lektor vaše dítě vyzvedne od paní učitelky, odvede do učebny nebo tělocvičny a po skončení kroužku opět vrátí paní učitelce do třídy, do školní družiny nebo předá rodiči.

Všichni naši lektoři procházejí přijímacím řízením, včetně psychotestu, doložení ověřených referencí a trestní bezúhonnosti. Lektoři pracují pod dohledem zkušených metodiků a na naši činnost pravidelně dohlíží Česká školní inspekce.

Máme řádně sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu.
 

3. Kroužky začínají v říjnu a datum 1. lekce je uvedeno u každého kroužku. Svou školu a kroužek snadno naleznete ZDE.
 

4. Kroužky mají 30 lekcí za školní rok (pokud je kroužek 2x týdně, 60 lekcí za školní rok). Kroužky končí závěrečnou 30. lekcí a předáním vysvědčení, obvykle na přelomu května a června. 15 kroužkových lekcí se neztotožňuje s pololetím školy.


5. Dbáme na to, aby kroužky neodpadaly a vyučoval je jeden stálý lektor. Někdy se však může stát, že kroužek odučí zastupující kvalifikovaný lektor. Pokud musí být nějaká lekce zrušena z důvodu nemoci vyučujícího lektora nebo jiných organizačních důvodů, co nejdříve informujeme rodiče emailem, sms nebo telefonicky. Odpadlou lekci nahradíme posunutím závěrečné lekce o další týden později tak, aby bylo odučeno všech 30 lekcí.
 

6. Po skončení každé lekce vám lektoři pošlou na e-mail informace o tom, co se na kroužku dělo a na co se děti mohou těšit příště. Do Knihy dokumentace kroužků s docházkou a zápisem z každého kroužku můžete kdykoliv nahlédnout po přihlášení jménem a příjmením vašeho dítěte ZDE.
 

7. Kroužky navštěvují naši inspektoři a metodici. Cílem je neustále výuku kroužků zlepšovat. Rodiče se mohou kroužku zúčastnit poté, co je lektor pozve na ukázkovou lekci. Své děti „v akci“ můžete také vidět na vystoupeních, které KROUŽKY pořádají v průběhu roku (viz bod 12).
 

8. Co mají mít děti s sebou na kroužek a jaké je vhodné oblečení naleznete u každého oboru kroužku zvlášť rozepsané ZDE.
 

9. Přihlášením dětí na kroužek souhlasíte s pořizováním fotografií a videonahrávek z výuky kroužků, na nichž může být zachyceno vaše dítě a následně umístěno na našich webových stránkách, sociálních sítích, letácích a výukových materiálech. Váš případný nesouhlas budeme samozřejmě respektovat a foto vašeho dítěte se nikde neobjeví. Více o GDPR ZDE.
 

10. Kdykoliv nám zavolejte dotaz nebo přání, budeme vám vděčni za negativní i pozitivní zpětnou vazbu. Pokud se dozvíme sebemenší problém, okamžitě jej budeme řešit ke spokojenosti vás a vašich dětí.
 

11. Základní cena kroužků se liší dle regionu. K této ceně se u některých kroužků jako je Keramika, Legorobotika, Vědecké pokusy atd. připočítává cena za materiál. K ceně kroužku také musíme připočítat poměrnou sumu za nájemné, které platíme ve škole. Výši nájemného určuje zřizovatel školy a většina našich partnerských škol se snaží, aby nájemné nebylo vysoké a cena kroužků tak byla dostupná pro všechny děti. V případě dodatečného přihlášení do kroužku po třech a více proběhlých lekcích vám bude platba kroužkovného o poměrnou částku ponížena.
 

12. V průběhu roku vás budeme zvát na různé akce pro děti jako je Kroužkovaná podívaná, Taneční soutěž, Florbalový turnaj, Tvořivá soutěž… nebo na tábory a víkend v našem krásném táborovém areálu Kroužky nad Moníncem.

 

Děkujeme, že jste dočetli až sem, vašeho zájmu o naší činnost si vážíme!