VÍTEJTE V KROUŽKU: ZPĚV!

Program našich kroužků zpěvu bude pro děti opravdu bohatý. Chceme podchytit všechny oblasti zpěvu a hudby, které by mohly děti bavit a vzbudit jejich často celoživotní zájem. Zpěv se dá natrénovat, protože hlasivky jsou sval - a tak i předem ztracený případ má šanci stát se obstojným zpěvákem. Cílem kroužku je především radost ze zpěvu a dobrý pocit z nově naučené písničky.

V kroužcích zpěvu budeme děti učit především hudebnímu sluchu, správné výslovnosti a smyslu pro rytmus a intonaci. Děti se naučí zazpívat lidové i populární písničky za doprovodu klavíru, kytary či jiných hudebních nástrojů. Zpěv může být doprovázen jednoduchými pohybovými variacemi či hrou na základní hudební nástroj. Podívejte se na výčet kroužků na které můžete vaše dítě přihlásit: pěvecký kroužek, pěvecký sbor, sborový zpěv, zpěv a tanec, zpívání s kytarou či zpívánky.

Vhodné pro: děti od ... do … let

Délka a čas trvání: v průběhu školního roku proběhne 30 lekcí po 30 minutách

Co mít s sebou:

Zpívání je krásný koníček, vede k vyjádření pocitů a seberelaxaci. Děti se určitě rády pochlubí jak umí krásně zpívat a jaké písničky už mají natrénovány. A pokud má vaše dítě ke zpívání dokonce vlohy, budeme je společnými silami hudebně rozvíjet a podporovat. A kdo ví, třeba z něj jednou bude slavný zpěvák nebo zpěvačka. Těšíme se na vás!

rozvrh kroužku Zpěv