VÍTEJTE V KROUŽKU: STOLNÍ TENIS!

Naše kroužky stolního tenisu jsou určeny pro děti všech věkových kategorií, kde si děti zasportují, užijí spoustu legrace a najdou partu prima kamarádů se stejnými zájmy. Ačkoliv je stolní tenis sport pro jednotlivce, dbáme zároveň na kolektivní práci a chceme naučit děti být současně i členem týmu. Děti jsou rozděleny do skupinek dle věku a úrovně.

Hlavním cílem kroužků stolního tenisu je probudit v dětech všestranný rozvoj pohybových dovedností a osvojení si základů ping-pongové techniky, tedy podání, bekhend, forhend, smeč, útočná a obranná hra, ale také jak správně držet pálku a odpálit míček. Tréninky jsou vedeny zábavnou formou tak, aby vzbudily u dětí o stolní tenis zájem.

V rámci kroužku si všichni potrénují koordinaci oko - ruka, rozvynou pohybové návyky a obratnost (do lekcí zařazujeme opičí dráhy, úponová cvičení, lehkou gymnastiku či atletická cvičení).

Vhodné pro: děti od 6 do 15 let

Délka a čas trvání: v průběhu školního roku proběhne 30 lekcí po 45 minutách (ZŠ)

Průběh hodiny:  Lekce probíhají formou ukázky se slovním doprovodem a nácvikem s opravou od lektora.

Co mít s sebou: pálku, sportovní oblečení a obuv, lahev s pitím

rozvrh kroužku Stolní tenis