VÍTEJTE V KROUŽKU: MÍČOVÉ SPORTY!

Míčové sporty patří mezi nejoblíbenější sporty vůbec, jedná se také zřejmě o nejobsáhlejší kategorii ze všech možných druhů sportů. Existuje velké množství sportů, ve kterých míč hraje zásadní roli a obvykle se jedná o sporty kolektivní. Míče mají různé velikosti a v různých hrách také různou funkci. Je prokázáno, že v dětském věku máme nejlepší předpoklady položit dobré základy pro zacházení a ovládání míče.

Rozpohybujme proto také naše děti skvělými a atraktivními míčovými hrami, jakými jsou například basketbal, minibasketbal, házená, miniházená, volejbal nebo streetball. Naši zkušení lektoři vzbudí u dětí nadšení a zájem o hru a naučí děti nejen základům těchto úžasných míčových her, ale také píli, soustředění, ochotě překonávat překážky, brát sport jako zábavu a spolupracovat. Děti by se měly naučit vše o práci s míčem: driblování, házení a chytání, ale hlavně umět s míčem správně běhat a ovládat ho.

Do lekcí míčových her zařazujeme motorická cvičení, která pomáhají rozvíjet všeobecné pohybové návyky, dovednosti a celkovou obratnost (opičí dráhy, úponová cvičení, základní gymnastická a atletická cvičení aj.). V hodinách se můžete setkat i se zařazením kompenzačního cvičení, tyto cviky působí k prevenci poruch hybného systému. Dětem se postupně zvyšuje obratnost a flexibilita celého těla, schopnost koordinace a rychlost reakce.

Vhodné pro: děti od 4 do 15 let

Délka a čas trvání: v průběhu školního roku proběhne 30 lekcí po 45 minutách

Průběh hodiny: Lekce probíhají formou ukázky se slovním doprovodem a nácvikem s opravou od lektora.

Co mít s sebou: sportovní oblečení a obuv, lahev s pitím

Řešíte, jestli je pro vaše dítě kroužek míčových sportů ten pravý? Pomůžeme vám třeba i tímto souhrnem:

  • Jedná se o aerobní typ cvičení, které je blahodárné pro zdraví, především pro srdce a cévní systém
  • Většina míčových sportů není příliš nákladná, pokud se jim chceme věnovat i mimo kroužek, pak stačí nakoupit správné vybavení a míč
  • Většina míčových sportů je nezávislá na počasí a lze je provozovat venku i v tělocvičnách
  • Míčové hry jsou obvykle kolektivní, jejich provozování se pozitivně projevuje v sociální oblasti, člověk se pravidelně setkává s přáteli nebo je nově získává

Být v týmu je bezva! A být v týmu hvězdných míčových sportů ještě víc. Těšíme se na vás!

rozvrh kroužku Míčové hry