VÍTEJTE V KROUŽKU: FOTBAL!

Kdo z kluků by nechtěl být známý jako Petr Čech nebo Pavel Nedvěd a dostat se jednou třeba i na světová hřiště? Pokud je tohle sen i vašeho dítěte, pak je náš fotbalový kroužek ten pravý. Cílem kroužku je naučit děti nejen základům fotbalu, ale i píli, soustředění, ochotě překonávat překážky, brát sport jako zábavu, spolupracovat a také nést vlastní zodpovědnost. Děti se naučí vést míč u nohy, neodkopávat ho po prvním kontaktu.

Do lekcí fotbalu zařazujeme motorická cvičení, která pomáhají rozvíjet všeobecné pohybové návyky, dovednosti a celkovou obratnost (opičí dráhy, úponová cvičení, základní gymnastická a atletická cvičení aj.). V hodinách se můžete setkat i se zařazením kompenzačního cvičení, tyto cviky působí k prevenci poruch hybného systému. Dětem se postupně zvyšuje obratnost a flexibilita celého těla, schopnost koordinace a rychlost reakce.

 

Co děti po dokončení kroužku zvládnou?

  • Základní ovládání míče na místě
  • Dribling s míčem
  • Vedení míče po hřišti
  • Základní pravidla fotbalu
  • Nahrávky
  • Střelba

Vhodné pro: děti od 6 do 15 let

Délka a čas trvání: v průběhu školního roku proběhne 30 lekcí po 45 minutách (ZŠ)

Průběh hodiny: Lekce probíhají formou ukázky se slovním doprovodem a nácvikem s opravou od lektora.

Co mít s sebou: sportovní oblečení a vhodnou sportovní obuv, lahev s pitím

Přihlaste vaše dítě do kroužku fotbalu, vždyť se jedná o nejpopulárnější sport planety!

Rozvrh kroužku Fotbal