VÍTEJTE V KROUŽKU: CIZÍ JAZYKY!

 Pro vaše děti nabízíme širokou paletu volitelných jazyků, jakými jsou například francouzština, italština, němčina, ruština nebo španělština. Těmito kroužky budou děti provázet naši nejzkušenější lektoři, z nichž někteří jsou rodilí mluvčí či pobývali delší dobu v zahraničí a cizí jazyk se tak stal jejich druhou přirozeností. Kombinujeme mnoho standardních i alternativních metod, pomocí kterých chceme posílit u dětí jejich volný projev a zbavit je zábran z mluvení. Rádi bychom, aby děti mluvení cizím jazykem především bavilo, a proto používáme cílené komunikační aktivity, divadelní hry, mini-dialogy, scénky i různé modelové situace, které jim pomohou odbourat strach či počáteční ostýchavost.

 

Vhodné pro: děti od 6 do 12 let

Délka a čas trvání: v průběhu školního roku proběhne 30 lekcí po 60 minutách

Co mít s sebou: psací potřeby

Nabídněte dětem naše kroužky cizích jazyků a nechte je vychutnávat si život se znalostí nových zážitků a radostí z nabytých zkušeností. Radost z prohlubování a osvojování cizího jazyka je také vynikajícím odrazovým můstkem pro jejich studium.

Rozvrh kroužku Cizí Jazyky