VÍTEJTE V KROUŽKU: ČESKÝ JAZYK!

V rámci kroužků Českého jazyka je možné nejen rozšířit a prohloubit znalosti našeho mateřského jazyka v rámci doučování, ale také velmi efektivně připravit vaše děti na přijímací zkoušky na střední školy či gymnázia nebo maximálně zdokonalit češtinu i u dětí cizinců.

V našich kroužcích českého jazyka budou žáci formou společných aktivit a pracovních listů rozvíjet zejména své čtenářské dovednosti, sluchovou a zrakovou diferenciaci, vědomosti z pravopisu a gramatiky i písemný projev. Zaměření jednotlivých lekcí je voleno s ohledem na potřeby dané skupiny účastníků.

Vhodné pro: děti od 7 do 15 let

Délka a čas trvání: v průběhu školního roku proběhne 30 lekcí po 60 minutách

Co mít s sebou: psací potřeby 

Náplň jednotlivých lekcí je volena s ohledem na školní vzdělávací program a individuální potřeby žáků. Snažíme se citlivou a zajímavou formou vzbudit u dětí zájem o prohlubování jejich znalostí z českého jazyka a připravit je v tomto směru na požadavky, které jsou na ně kladeny ve škole.

rozvrh kroužku Český jazyk