VÍTEJTE V KROUŽKU: BOJOVÉ SPORTY!

V kroužcích bojových sportů rozvíjíme u dětí tzv. komplexní sportovní průpravu: koordinaci, obratnost, rychlost, postřeh a základní prvky sebeobrany, kde si děti osvojí základní pohybové dovednosti. Potlačujeme jakoukoli formu agresivity nebo útočnosti a naopak prohlubujeme u dětí kamarádství a týmovou spolupráci. Na základě vlastní metodiky chceme seznámit děti se základy sebeobrany a vysvětlit, k čemu tyto bojové sporty slouží. Kroužek je vhodný pro kluky i holky.

V průběhu celého školního roku se děti seznámí s nejznámějšími druhy bojových sportů, jako je například karate, mini judo, kickbox a jiné. Naším cílem je naučit i nejmladší děti zautomatizovanou reakci sebeobrany pro případné napadení. Jde o sportovní průpravu a intenzivní přípravu na konkrétní bojová umění. V kroužku dbáme na sportování pro zdraví, zvyšujeme fyzickou kondici, obratnost, psychickou vyrovnanost, sebedůvěru, čestnost a kamarádství. Cílem je zvýšení obratnosti celého těla, schopnosti koordinace pohybů, reakce a ohebnosti.

Při nácviku nových pohybových dovedností je důležitá perfektní ukázka doprovázené slovním výkladem, kde jsou děti také upozorněny na nejčastější a největší chyby. Po ukázce následuje nácvik. Lekce dále zahrnuje cvičení zaměřená na rychlostně silový rozvoj, cvičení krátkého trvání a prováděná maximální intenzitou.

Co budeme s dětmi v kroužku procvičovat:

  • Kotoul vpřed a vzad
  • Přemet stranou (základ)
  • Mosty
  • Všeobecná flexibilita – protahování
  • Pádová technika (pády vzad a vpřed, případně stranou)
  • Základy přetahů, přetlaků a držení soupeře (v různých pozicích)
  • Navázání kontaktu (snaha chytit nebo dotknout se soupeře, zabránění kontaktu protivníky)
  • Obrana proti objetí, škrcení a držení zápěstí
  • Základní dovednosti (polohy, přechody mezi polohami, pohyby paží, nohou, způsoby navazování doteku apod.)

Vhodné pro: děti od 4 let 

Délka a čas trvání: v průběhu školního roku proběhne 30 lekcí po 60 minutách (ZŠ) a po 30 minutách (MŠ)

Co mít s sebou: pohodlné sportovní oblečení, sportovní obuv vhodnou do tělocvičny , láhev s pitím

Nebojte se dát vaše děti do kroužků bojových sportů! Naši zkušení lektoři povedou děti k přirozeným projevům soutěživosti a bojovnosti v souladu s dodržováním pravidel fair play, k rozvoji jejich sebekontroly, k naučení odpovědnosti sami k sobě a k předcházení potenciálně nebezpečných situací.

Rozvrh kroužku Bojové sporty